Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Ta hand om din fastighet

Att förvalta bygdegården som byggnad är en av de centrala uppgifterna en styrelse har att förhålla sig till. Till detta krävs kunskap om hur föreningens hus är beskaffat. Man behöver därför känna till lite om husets historia. Till detta kommer också hur man vill forma huset inför framtiden. Ju mer man lär känna sitt hus lär man sig också om dess specifika problem, möjligheter och tillgångar.

Ett bra verktyg som vi återkommande rekommenderar är Årlig genomgång av fastigheten. Med stöd av detta dokument får man en bra uppfattning om husets behov av underhåll.

Projekt Vägskylt

Bygdegårdsdistriktet har genom ekonomiskt bistånd från LLU-områdena Folkungaland och
Kustlandet genomfört ett projekt kring frågan om vägskyltar till bygdegårdarna i länet. En
slutrapport har upprättats och den hittar du här.