Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Bygdegårdsrörelsens hållbarhetsarbete baseras på Agenda 2030 och de Globala målen (totalt 17 mål) där miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet finns med. Läs mer om bygdegårdsrörelsens hållbarhetsarbete här.

Hållbarhetspolicy

Östergötlands bygdegårdsdistrikt verkar för såväl ekonomisk som social och miljömässig hållbarhet, vilket genomsyrar hela vår verksamhet. Vår hållbarhetspolicy finns att läsa här.

Hållbarhetsdiplom

Genom bygdegårdsrörelsens hållbarhetsdiplom visar våra medlemsföreningar hur deras verksamhet bidrar till att stötta de Globala målen där vår rörelse är starkast. Diplomet kan tas av alla föreningar och styrelser. Läs mer om hållbarhetsdiplomet här.

Hållbarhetsbidrag

Ett hållbarhetsbidrag på 4000 kr kan sökas av medlem i Östergötlands Bygdegårdsdistrikt som blivit tilldelad hållbarhetsdiplom från Bygdegårdarnas Riksförbund. Ansökningsblankett för 2024 finns här.