Distriktsstämma hålls årligen före april månads utgång.

Två ombud från varje förening har rösträtt på stämman.
Stämman väljer bland annat styrelse för distriktet, samt ombud till förbundsstämman.

Årets stämma hålls 7:e April i Malexander Bygdegård