Bygdegårdsdistriktet arbetar med samordning, utbildning och informationsverksamhet för de anslutna föreningarna. Distriktet samarbetar också med myndigheter och kulturinstitutioner för att sprida kulturutbud i form av teater musik, konst och dans genom så många bygdegårdar som möjligt.

En likabehandlingspolicy har antagits 2020, du kan läsa den här.

Distriktsstämma

Distriktsstämman hålls årligen före april månads utgång. På stämman väljs en ny distriktsstyrelse och ombud till förbundsstämman, behandlas motioner från föreningarna, samt fastställs en verksamhetsplan inför det kommande året. Varje förening utser upp till två ombud, dessa ombud har rösträtt på stämman.

Verksamhetsplan 2023

Verksamhetsberättelse 2022