Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
  • Hem
  • Bygdegårdar

Bygdegårdar

Bygdegården – den naturliga mötesplatsen – är en allmän samlingslokal öppen för alla och det finns bygdegårdar i länets samtliga 13 kommuner.

Kännetecken gemensamma för våra bygdegårdar

  • Är en allmän samlingslokal, tillkommen på bygdens initiativ och öppen att hyra
  • Välkomnar alla – alla med demokratisk värdegrund
  • Bärs av, i huvudsak, ideella insatser från människor i bygden
  • Ger möjlighet till gemenskap och fest, kunskap och kultur
  • Ger männsikan möjlighet att växa och bygden att utvecklas
  • Bygdegårdsrörelsen är en folkrörelse i människors närmiljö och vardag