Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
  • Hem
  • Om distriktet

Om distriktet

Östergötlands bygdegårdsdistrikt omfattar Östergötlands län och har 40 anslutna bygdegårdsföreningar till Bygdegårdarnas Riksförbund. Bygdegårdar finns i samtliga 13 kommuner inom länet, varav 1 ligger i den östgötska skärgården. De flesta bygdegårdarna ligger i Norrköpings kommun.

Bygdegårdsdistriktet arbetar med samordning, utbildning och informationsverksamhet för de anslutna föreningarna. Arbetet leds av en helt ideell styrelse, som genom sina ledamöter verkar som kontaktpersoner och sakkunniga inom fastighets-, försäkrings-, miljö-, kultur-  och ungdomsfrågor, utöver det vardagliga förenings- och styrelsearbetet. Distriktet  samarbetar också med myndigheter och kulturinstitutioner för att sprida kulturutbud genom så många bygdegårdar som möjligt.

Distriktets uppgift är
  • att samordna och utveckla verksamheten inom distriktet
  • att verka för tillkomsten av föreningsägda allmänna samlingslokaler
  • att bedriva grundläggande funktionärsutbildning
  • att ge råd kring driften av lokalen samt program- och kulturverksamhet
  • att verka för tillkomsten av samarbetsgrupper i kommunerna

SamSam

Sedan 2021 samarbetar bygdegårdsdistriktet med de två andra lokalhållarorganisationerna Folkets Hus och Parker samt Våra Gårdar inom länet. Vill du veta mer om hur denna samarbetskommitté verkar så klickar du här.