Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Kontakt

Du kan kontakta oss i styrelsen via ostergotland@bygdegardarna.se eller kontakta någon av styrelsemedlemmarna direkt.

Ordförande

Lars Nilsson
Tel: 070-30 97 836
marieochlars@telia.com

Vice Ordförande

Björn Kanebäck
bjorn.kaneback@gmail.com

Sekreterare

Rune Hallgren
hallgrenrune.mon@gmail.com

Kassör

Gunnel Kellander
gunnel.kellander@gmail.com

Ledamöter

Lolita Nilsson
lolitavikbolandet@gmail.com

Peter Olén
peter.olen@telia.com

Ersättare

Erik Andreasson
erik.klockrike@gmail.com

Rosa Jonsson
rosa.jonsson87@gmail.com