Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Distriktstämma

Distriktsstämman är vad vi kallar vårt årsmöte.

Varje år gästar stämman någon av våra fantastiska gårdar för att besluta om distriktets framtid. Ombud från våra medlemsföreningar röstar om förtroendeposter, motioner och verksamhetsplan inför kommande år.  Årets stämma genomförs digitalt på grund av Corona.

Kallelse

Valda ombud från bygdegårdsföreningarna (2 från varje), medlemsorganisationerna, distriktsstyrelsens ledamöter, revisorer samt valberedningen och övriga gäster kallas/inbjudes härmed till ordinarie distriktsstämma inom Östergötlands Bygdegårdsdistrikt.

Söndagen den 11 april 2021 kl. 16.00 – ca 18.00.

Årets distriktsstämma genomförs digitalt via verktyget Zoom. Du behöver ha tillgång till internetuppkoppling, dator, surfplatta eller smarttelefon.
Möjlighet finns att delta via din mobiltelefon och enbart ringa!

Alla distriktsstämmohandlingar, arbets- och mötesordningar samt ytterligare information om hur du/ni kan delta kommer att skickas ut via e-post till anmälda deltagare.

Anmälan om deltagande ska ske via mail till marieochlars@telia.com senast söndagen den 4 april 2021. Ange namn, bygdegårdsförening eller om du är gäst, samt din e-postadress.

 

Önskar du se protokollet från stämman 2020 så hittar du det  genom att klicka här

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se