Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Distriktstämma

Distriktsstämman är vad vi kallar vårt årsmöte.

Varje år gästar stämman någon av våra fantastiska gårdar för att besluta om distriktets framtid. Ombud från våra medlemsföreningar röstar om förtroendeposter, motioner och verksamhetsplan inför kommande år. Årets distriktsstämma genomfördes i Ydrefors bygdegård den 16 april.

Önskar du se protokollet från stämman 2023 så hittar du det genom att klicka här.