Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Kultur

Kultur är en stor del av en levande bygdegård och vårt syfte är att verka för kulturell verksamhet som ger den enskilda människan goda förutsättningar att möta kultur i olika former och med skilda uttryck samt stärka bygdegårdens roll som mötesplats.

Bygdegårdsdistriktet arbetar efter den antagna Kulturplanen som dikterar ett aktivt arbete där vi stöttar våra bygdegårdar i deras kulturella verksamhet.

Checklista för Kulturarrangemang

För att underlätta din förenings planering av kulturaktiviteter har vi tagit fram en kort checklista att utgå från. Checklistan hittar du här.

Förlustbidrag

För att uppmuntra våra bygdegårdar att våga arrangera kulturaktiviteter har distriktet ett förlustbidrag på högst 1 500 kr som går att söka. För att ansöka måste en Arrangörsrapport fyllas i och skickas in till distriktet enligt instruktion.

Återstartsbidrag Mini

För att ytterligare uppmuntra våra bygdegårdar att börja komma igång med kulturaktiviteter efter covidpandemin  erbjuder distriktet ett bidrag på högst 1 500 kr. Bidraget ska täcka hela eller del av kostnaderna för att anlita en icke professionell kulturutövare. Den enkla ansökningsblanketten hittar du här.