Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Landsbygdsutveckling

I bygdegårdarna finns det engagemang för att skapa opinion i frågor som är viktiga för bygden. Bygdegården är ofta en förutsättning för lokal tillväxt. Samlingssalen blir en del av den grund- och infrastruktur som måste finnas för att bygden ska kunna utvecklas. Bygdegården ägs och drivs av sin bygd, finns för bygdens intressen, behov och utveckling. Bygdegårdarna bidrar till en levande landsbygd i hela länet.

Östergötlands Bygdegårdsdistrikt arbetar aktivt med att informera, utbilda och stödja de lokala bygdegårdsföreningarna i deras arbete med landsbygdsutveckling. Vi vill genom aktiva insatser medverka till att det skapas lokal utveckling för att stärka bygders attraktionskraft.

Policy för landsbygdsutveckling inom Östergötlands Bygdegårdsdistrikt

För frågor och ytterligare information uppmanas ni att kontakta distriktets kontaktpersoner i landsbygdsutvecklingsfrågor, Björn Kanebäck på mejladress bjorn.kaneback@gmail.com eller Lars Nilsson på mejladress marieochlars@telia.com.

Landsbygdsprogrammet
För att kunna genomföra landsbygdsutveckling kan finansiering sökas inom landsbygdspro-grammet via Länsstyrelsen och de två LLU-områden som finns i länet. LLU står för Lokalt Ledd Utveckling genom leadermetoden. Vill ni veta mer så besök Folkungaland på deras websida www.leaderfolkungaland.se eller Kustlandet på www.kustlandet.com.
Länsstyrelsen i Östergötland har en rad olika områden att söka stöd för inom landsbygds-utveckling och du hittar dessa på deras webadress www.lansstyrelsen.se/ostergotland.