Från ide till verkställande

Möjligheter att söka stöd för olika projekt finns bl.a. via Landsbygdsprogrammet, Leader, Boverket, allmänna arvsfonden, riksteatern och/eller Postkodsstiftelsen. För mera information kontakta oss på distriktet eller Bygdegårdarnas Riksförbund.

👉 Läs mer