Varför teckna ett medlemsskap i Bygdegårdarnas Riksförbund?

Ett medlemskap i Bygdegårdarnas Riksförbund innebär flera fördelar…

… medlemsförmåner som ingår i medlemskapet, rådgivning inom våra verksamhetsområden och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra bygdegårdsföreningar och bygdegårdsdistrikt. Riksförbundet bedriver påverkansarbete för att förbättra och stärka våra medlemmars förutsättningar att utveckla sin verksamhet. Tillsammans blir vi starkare – Bygdegårdarna samlar Sverige!
👉 Läs mer