Gå en studiecirkel i beredskap

När en kris uppstår är lokalsamhället först att hantera den innan samhället tar vid. Med studiecirkeln som hjälp förbereder ni er för hur bygdegården kan vara en del av beredskapen i lokalsamhället.

Bjud in till ett antal kvällar i bygdegården och genomför studiecirkeln Beredskap – Bygdegården, ett nav vid kris, för att stärka bygdens förmåga att klara av en kris. Det kan också bidra till att minska oro i en utmanande tid och stärka bygdegårdens roll och funktion som samlingspunkt i lokalsamhället.

När ni genomfört cirkeln har ni därtill skapat en beredskapsplan för er bygdegård med tydliga checklistor.

Ta kontakt med ert lokala SV-kontor för stöd och hjälp: SV Norrbotten

👉 Läs mer