Hållbarhetsarbete

Hållbarhetsarbetet fortsätter i bygdegårdsrörelsen.

I mars 2023 möttes Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands bygdegårdsdistrikt för att prata Hållbarhetsdiplom i Umeå.

Bygdegårdarnas Hållbarhetsdiplomet fokuserar på de sex Globala mål som vår verksamhet bidrar mest till:

  • God hälsa och välbefinnande (mål 3), Minskad ojämlikhet (mål 10)
  • Hållbara städer och samhällen (mål 11)
  • Hållbar konsumtion och produktion (mål 12)
  • Bekämpa klimatförändringarna (mål 13) och
  • Fredliga och inkluderande samhällen (mål 16)

👉Läs mer på vår hemsida om hållbarhetsarbetet i bygdegårdsrörelsen