Vi arbetar för att ge service till våra föreningar, arrangerar distriktsträffar och kurser. Att träffas inom länet är ett uppskattat tillfälle för information och erfarenhetsutbyte mellan föreningarna. Vi försöker också samordna turnéer med kulturprogram.

Distriktets uppgift

(utdrag ur stadagarna)

  • att samordna och utveckla verksamheten inom distriktet
  • att verka för tillkomsten av föreningsägda allmänna samlingslokaler
  • att bedriva grundläggande funktionärsutbildning
  • att ge råd kring driften av lokalen samt program- och kulturverksamhet
  • att verka för tillkomsten av samarbetsgrupper i kommunerna
Distriktets ledning

Distriktet leds av en ideellt arbetande styrelse. Kontakter till styrelsen hittar du under ”Kontakta 0ss”

Förslag till NORMALSTADGAR för Bygdegårdsförening

Följ oss gärna på Facebook.com