Bakgrundsbild

Sök

11 träffar

Föreningsstadgar

Här finns riksförbundets förslag till normalstadgar för bygdegårdsföreningar för nedladdning. Medlemsföreningar är fria att använda dessa eller skriva egna stadgar. Föreningsstadgar Föreningsstadgar Obs! Normalstadgar gäller för ideella föreningar, vid annan…

Stadgar

Antagna vid förbundsstämman den 1 juni 1985 samt reviderade vid förbundsstämman den 28 maj 2004, den 2 juni 2007, den 2 juni 2019 och den 2 juni 2024.

Medlemskap

Bygdegårdarnas Riksförbund är Sveriges största organisation för allmänna samlingslokaler – med nästan 1500 anslutna föreningar i hela landet. Medlemstalet växer stadigt. Våra föreningar är fördelade på 24 distrikt och har…

Valberedning

Valberedningen förbereder valen till föreningens årsmöte. Det är ett ansvar som kräver noggrant förarbete och som har avgörande betydelse för föreningens framtid.

Juridisk person

Företag, föreningar och stiftelser av olika typer räknas som juridiska personer till skillnad från människor som är fysiska personer. Juridiska personer har egen rättskapacitet, det vill säga kan äga saker (exempelvis hus och fastigheter) och ingå alla typer av avtal.

Distrikt

Det finns 24 distrikt inom Bygdegårdarnas Riksförbund med varierande antal anslutna föreningar. Distrikten arbetar för föreningarna på ett regionalt plan och arrangerar utbildningar, träffar och kurser.

Förbundsstämma 2024

Förbundsstämman hölls 1–2 juni i Mora. Lokal värd för stämman var Dalarnas bygdegårdsdistrikt. Stämman ägde rum i Moraparken och stämmofesten i Östnors bygdegård. Den 31 maj arrangerades en guidad busstur…