Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • 8 miljoner till bygdegårdar i investeringsstöd

8 miljoner till bygdegårdar i investeringsstöd

Bygdegårdar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund fick för 2024 7,9 miljoner beviljat i investeringsstöd från Boverket av totalt 33 100 000 kronor, det vill säga 24 procent av de utdelade medlen. Av de 85 allmänna samlingslokaler som i år beviljades medel var 40 procent medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund, alltså sammantaget 34 föreningar. 2023 var bygdegårdarnas andel av medlen 23 procent och andelen föreningar var 29 procent.

Här finns hela listan:

Läs mer om Boverkets beslut:
www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/allmanna-samlingslokaler-i-landet-far-331-miljoner-i-bidrag

Foto: Sofia Nahringbauer