Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Bygdegårdar i beredskap - stämmouttalande

Bygdegårdar i beredskap – stämmouttalande

Omvärlden har kraftigt skakats om. Rysslands invasion av Ukraina, corona-pandemin och klimatkrisen har tydligt satt beredskap på agendan. Pandemin gjorde det uppenbart att beredskapen var bristfällig. Natomedlemskapet får långtgående konsekvenser för både militär och civil beredskap. Där behövs kraften i civilsamhället. Där behövs den lokala bygdegården.

Bygdegårdsrörelsen är lokaler, mark, människor som sträcker sig från norr till söder, tillgängliga dygnet runt året runt. Vi är den trygga punkten och navet i en orolig tid. När krisen drabbar lokalsamhället frodas det ideella engagemanget och människor vill hjälpa till. Det är i bygdegårdsrörelsen engagemanget kanaliseras. Vi är en framtidsrörelse och växande kraft i samhället. Vi samlar närmare en kvarts miljon medlemmar i nära 1 500 föreningar som tillsamman lägger mer än en miljon ideella arbetstimmar. Ideella timmar för att bygga gemenskap, beredskap och utveckling. Vi tar ansvar, vi skapar förändring – nu och i framtiden.

Stämmouttalande från förbundsstämman för Bygdegårdarnas Riksförbund 2024

Förbundsstämma 2024