Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Bygdegårdarnas Riksförbund med i inspirerande rapport om engagemang

Bygdegårdarnas Riksförbund med i inspirerande rapport om engagemang

Rädda Barnen har anlitat Medlemsutveckling.se att göra en studie av framgångsrika och växande organisationer. Bygdegårdarnas Riksförbund var en av de organisationer som intervjuades. Medlemsutveckling.se har nu lämnat sin slutrapport som finns tillgänglig i lightformat.

Lightversionen av rapporten innehåller en analys av framgångsrika organisationers arbete med medlemsrekrytering och engagemang. Några av kännetecknen är:

  • Positiv människosyn
  • Moget och självreflekterande ledarskap
  • Beskriver sig som en rörelse
  • Realistiska mål förankrade i medlemsrörelsen
  • Kommunikationen hänger samman
  • Lågtröskelengagemang
  • Långsiktighet och uthållighet

Beställ rapporten här: medlemsutveckling.se/2024/04/inspirationsrapport

Medlemsutveckling.se bjuder även in intresserade till en träff i Stockholm 13 maj: ”Tillväxt & framgång, vad förenar föreningar som lyckats växa och engagera fler”. Läs mer här: medlemsutveckling.se/2024/04/varens-natverkstraff-24