Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Framställan till regeringen om laddstolpar

Framställan till regeringen om laddstolpar

Bygdegårdarnas Riksförbund , Folkets hus och Parker, Våra Gårdar, Riksidrottsförbundet och Sveriges Hembygdsförbund har i en gemensam framställan till regeringskansliet begärt möte i frågan om det retroaktiva kravet i  Plan- och byggförordningen om  laddpunkter på fastigheter som använder energi för uppvärmning och har mer är 20 parkeringsplatser. De ideella fastighetsägarnas förutsättningar har inte beaktats i lagstiftningen och vi behöver uppmärksamma regeringen på detta

Läs framställan:

Läs mer om reglerna: www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/laddning-av-elfordon/