Bakgrundsbild

Beredda tillsammans!

Bygdegårdarnas Riksförbund har beviljats 600 000 kronor för att genomföra fysiska endagsutbildningar inom beredskap från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Utbildningarna som riktar sig till allmänheten kommer att arrangeras i bygdegårdar runt om i landet 2024. Det handlar om totalt 15 utbildningar som i detta fall sker på av riksförbundet och bygdegårdsdistrikten utvalda bygdegårdar.