Bakgrundsbild

Folk och Försvars Rikskonferens 2024

Bygdegårdarnas Riksförbund har medverkat på rikskonferensen Folk och Försvar i Sälen. Budskapet att vi behöver förbättra vår beredskap har sannolikt inte undgått någon.

Försvarsberedningen skriver i sin senaste rapport: ”Även civilsamhället kan stödja, exempelvis genom att föreningar stöttar en kommun i arbetet med att inkvartera och ta hand om personer som har evakuerats från andra delar av landet eller från andra länder i till exempel bygdegårdar, Folkets Hus och Parker samt församlingshem.”

I slutet av oktober genomförde vi en välbesökt temadag om civilsamhällets roll inom totalförsvaret. Nu i mars bjuder Bygdegårdarnas Riksförbund in nyckelorganisationer inom civilsamhället till rundabordssamtal om hur vi ska bidra inom beredskapsplaneringen.

På lokal nivå är de kommunala beredskapshandläggarna nyckelaktörer och en viktig kontaktyta för föreningar.  Bygdegårdarna är multifunktionella byggnader med många ideellt engagerade och ett gott lokalt kontaktnät med övriga föreningslivet som kan vara en viktig resurs i beredskapsplanering.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy inledningstalar på Rikskonferensen 2024. Foto: Ulf Palm
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy inledningstalar på Rikskonferensen 2024. Foto: Ulf Palm