Bakgrundsbild

Klimatanpassa fastigheten

Klimatförändringarna påverkar fastigheter och fastighetsägare behöver förbereda sig för de negativa konsekvenserna som de står inför. Dessa risker och konsekvenser drabbar förstås även bygdegårdar.

Myndighetsnätverket för klimatanpassning har tagit fram en webbportal för att stärka samhällets förmåga att hantera de positiva och negativa effekterna av klimatförändringarna. Den drivs och förvaltas av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. En del av webbplatsen fokuserar på vad fastighetsägare bör göra.

För att möta utmaningarna krävs förebyggande åtgärder för att säkra egendom och följa lagkrav. En klimatsmart approach är nödvändig för att minimera påverkan och bevara försäkringsskyddet.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Fastighetsägare står inför ökade klimatrisker. Att anpassa ett hus till klimatförändringarna är billigare och säkrare än att reparera skador som uppstått. Klimatförändringar ökar risken för klimatrelaterade skador på ett hus och det är viktigt att förbereda huset för ett förändrat klimat. När man gör ett hus mer energieffektivt är det ett bra tillfälle att anpassa huset efter klimatet.
klimatanpassning.se/hur-samhallet-paverkas/samhallsplanering/fastigheter/ditt-ansvar-som-fastighetsagare-1.203734

Läs mer och får tips på:
klimatanpassning.se/hur-samhallet-paverkas/samhallsplanering/fastigheter

Kontaktperson

Verksamhetsutvecklare fastighet och försäkring

Ulph Lundgren

070-440 38 96

ulph.lundgren@bygdegardarna.se