Bakgrundsbild

Hjärtstartare i bygdegården räddar liv

Vid ett hjärtstopp uppstår ofta hjärtflimmer hos den drabbade personen vilket gör att blodcirkulationen i kroppen upphör. Personen blir då medvetslös och slutar andas och om ingen gör något så avlider personen. Hjärt-lungräddning innebär assisterad cirkulation och köper oss tid men det enda sättet att rädda ett stannat hjärta är med en strömstöt från en hjärtstartare och då är det en förutsättning att hjärtstartaren finns nära till hands och fungerar som den ska.

För allmän, opartisk information kan man kostnadsfritt beställa Hjärtsäker zon – den nationella standarden för hjärtstartare i offentlig miljö – på hemsidan för Swedish Standards Institute (SIS). För seriösa återförsäljare av hjärtstartare rekommenderas de företag som är medlemmar i Branschrådet för Hjärtstartare i Sverige, BFHS. Komplett förteckning finns på deras hemsida.

Många ideella föreningar engagerar sig också i frågan om hjärtstartare. Civilförsvarsförbundet och Hjärt-lungfonden är två exempel. Ett annat viktigt ideellt initiativ är hemsidan SverigesHjärtstartarregister (hjartstartarregistret.se) där alla registrerade hjärtstartare som finns tillgängliga utanför sjukhusen i Sverige finns markerade på en karta, dessa nås även via appen Rädda hjärtat.

Tips vid inköp av hjärtstartare
 • Köp hjärtstartare av en leverantör som kan ge support, service, demonstration och utbildning.
 • Se till att den hjärtstartare som du köper är CE-märkt, FDA-godkänd samt kan uppdateras med ny programvara utan att behöva återsändas till tillverkaren. Detta för att det kan komma nya riktlinjer för hur HLR skall utföras.
 • Om kostnaden är ett hinder, se över möjligheten att finansiera hjärtstartaren i samverkan med andra föreningar eller genom privata initiativ på bygden. Hela lokalsamhället tjänar på att ha en hjärtstartare nära!
Tips efter inköp av hjärtstartare
 • Placera hjärtstartaren så den är synlig och lättåtkomlig under så stor del som möjligt av dygnet.
 • Informera medlemmar och besökare om var den finns.
 • Marknadsför och skylta på bygden att hjärtstartare finns tillgänglig i bygdegården.
 • Anordna utbildningar i hjärt-lungräddning och hur du använder hjärtstartaren.
 • Skriv ut och sätt upp hjärt-lungräddningsinstruktioner på väggen i bygdegården.
 • Kontrollera er hjärtstartare regelbundet så du vet att den fungerar. Skriv upp bäst före datum på elektroder och batterier eller teckna ett serviceavtal med den som sålde den till er.
 • Registrera er hjärtstartare i Hjärtstartarregistret så syns den på deras kartor.
Om ett akut hjärtstopp inträffar
 • Ring 112
 • Ge hjärt-lungräddning
 • Hämta och använd en hjärtstartare

Erbjudande till bygdegårdsföreningar som vill införskaffa hjärtstartare

Bygdegårdarnas Riksförbund har inget specifikt avtal med någon part, men däremot en överenskommelse om ett erbjudande från företaget Dahl Medical AB. Alla bygdegårdsföreningar som önskar, kan boka in ett kostnadsfritt och förutsättningslöst möte då en HLR-instruktör från Dahl Medical kommer ut till föreningen för att ge information om hjärtstopp och hjärtstartare för ett bättre beslutsunderlag. De olika HLR-instruktörerna finns utspridda regionalt över hela landet.

Dahl Medical är ett av få utbildarföretag som varit med i SIS utvecklingskommitté för att ta fram den nationella standarden Hjärtsäker Zon (SIS 280000).

Om föreningen sedan önskar införskaffa hjärtstartare erbjuder Dahl Medical både försäljning med prisgaranti eller hyra av denna. De tillhandahåller också adekvat utbildning och löpande underhåll via serviceavtal av hjärtstartaren.

För frågor om erbjudandet och/eller inbokning av informationsmöte, kontakta Dahl Medical direkt på:

E-post: info@dahlmedical.com
Telefon: 08–715 08 00
Hemsida: www.dahlmedical.com