Bakgrundsbild

Elpriserna 2022/2023

Vi märker av ökade kostnader generellt och framför allt är det elpriserna som står ut. Många föreningar hör av sig med oro över bygdegårdens elkostnader. Bygdegårdarna kan bidra till att minska elförbrukningen samtidigt som vi sänker egna elkostnader.

Viktiga tips för att sänka era elkostnader:
Snabba bygdegårdstips – omedelbara åtgärder  >>

Energimyndigheten samlar information och råd under rubriken Varje kWh räknas:
www.energimyndigheten.se/varjekwhraknas

Elhandelsbolaget GodEl har samlat tips och råd under rubriken Skruva ner:
skruvaner.se

Kompensation för höga elkostnader

Den 27 oktober presenterade regeringen tillsammans med Svenska kraftnät en modell för kompensation för höga elpriser. Alla elanvändare med eget nätavtal i SE3 och SE4 få ta del av stödet. Det gäller alltså både privatpersoner och företag (dit föreningar räknas).

Stödet riktar sig till alla med elavtal och baseras på den totala förbrukningen under perioden oktober 2021 till september 2022. Kompensationen kan räknas ut genom att gå in på sitt elnätsbolags hemsida eller titta på gamla elräkningar för att få fram sin tidigare förbrukning.

Regeringen föreslog 24 februari att företag (inklusive föreningar) ska kunna börja söka elstöd hos Skatteverket från och med den 30 maj. Regeringens förslag skickas nu ut på remiss.

Utbetalningarna till privatpersoner har påbörjats. Det finns inget datum klart för när utbetalningarna till företag och föreningar kommer att göras. Enligt vad media rapporterar kan det dröja.


Vi kommer att skicka nyhetsbrev löpande med nyheter och tips och råd.

Kontaktperson

Verksamhetsutvecklare fastighet och hållbarhet

Ulph Lundgren

070-440 38 96

ulph.lundgren@bygdegardarna.se