Bakgrundsbild

Att tänka på vid uthyrning

De vanligaste hyresgästerna i bygdegården är tillfälliga hyresgäster som hyr delar eller hela bygdegården för möten eller kalas. Många föreningar har också fasta hyresgäster som hyr för till exempel förskola, föreningsverksamhet, hemtjänst eller vaktmästarbostad. Dessa brukar vanligtvis hyra en del av bygdegården för en längre tid.

Checklista inför uthyrning
  • Skriv alltid skriftliga hyresavtal – med myndig person
  • Lämna säkerhetsinformation
  • Depositionsavgift
  • Förbesiktning – gärna med inventarielista/checklista
  • Utkvittering av nyckel – helst kopieringssäker
  • Slutbesiktning
  • Återlämning av depositionsavgift
Kontaktperson