Bakgrundsbild

Skydda bygdegården i sommar

Vilka är riskerna i sommartid? Vad gäller för feriearbetare, åkgräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, badplatser, höbalsvagnar och stövelkastartävlingar? Bygdegårdsförsäkringens kansli tipsar.

Små grodorna, små grodorna

Är det ni själva, idrottsföreningen eller en privatperson som anordnar det årliga midsommarfirandet? Det är viktigt att ha klart för er vem som ansvarar för vad om någonting skulle ske. Klargör eventuella risker och förebygg efter bästa förmåga. Vid föreningens egna arrangemang gäller olycksfallsförsäkringen också för besökare.

Ny på jobbet

Feriearbetare i sommar? För anställda måste en separat olycksfallsförsäkring tecknas. Anställda som arbetar upp till 16 timmar i veckan kan tilläggsförsäkras genom Bygdegårdsförsäkringen. Ring Försäkringskansliet och uppge namn och personnummer. För arbete mer än 16 timmar i veckan tecknas försäkring med valfritt bolag.

Tut! Tut!

Vid olyckor i samband med trafikförsäkringspliktiga fordon, såsom traktorer och personbilar, träder trafikförsäkringen in. Ska barnen åka höbalsvagn, ta reda på vilka säkerhetskrav som ställs från polisens håll. Trafikförsäkringsplikten gäller också alla åkgräsklippare som har en anordning bak där man kan koppla till en släpkärra samt åkgräsklippare som väger mer än 2 000 kg. Egendom som står löst på tomten och inte är inlåst i en byggnad omfattas inte av inbrottsförsäkringen. Båtar och robotgräsklippare kan dock tilläggsförsäkras.

Dags för städ- och fixardag?

En ideell förening har samma ansvar för arbetsmiljön som en ”vanlig” arbetsgivare gentemot eventuella anställda. Iaktta största försiktighet vid takarbeten och andra riskfyllda sysslor. För arbete med röj- eller motorsåg bör körkort innehas och heta arbeten enbart utföras av dem med intyg för detta. Tänk också på risken för självantändning vid och efter målning med exempelvis linolja.

I nöd och lust

Sommar är tid för bröllop och annan fest. Skriv alltid avtal även vid korttidsuthyrning, ta telefon- och personnummer och fråga efter referenser. Kom ihåg att komplettera avtalet med specifika ordningsregler samt säkerhetsinformation. Kontakta försäkringskansliet för mallar att utgå ifrån.

Extremvärme på ingång

Visst vore det härligt med en varm sommar? Årligen inträffar dock i genomsnitt 3 000-4 000 bränder i skog och mark. Var aktsamma vid grillning och eldning och var uppmärksamma på eventuella lokala eldningsförbud. Ha aldrig mer än 25 meter till närmsta släckredskap!

Hur ser ert inbrottsskydd ut?

Förutom själva låsanordningen är det centralt att beslag och karmar runt dörrar och fönster är av tillräcklig kvalitet för att åtminstone försvåra för tjuven att ta sig in. Det är en avvägning att försöka behålla vackra byggnader så intakta som möjligt och att hålla tjuven ute. Vid ett inbrott är själva föremålen ofta för evigt på avvägar och från försäkringsbolaget ges enbart en ekonomisk ersättning. Dörrblad, karm, beslag och lås bör uppfylla säkerhetskraven i skyddsklass 1.

Sisten i är en …

Ansvarar ni för en bad- eller lekplats är det viktigt med regelbunden tillsyn över denna. Är bryggan i fullgott skick? Håll uppsikt över om någon orsakat fara, såsom glassplitter eller pålar i vattnet. För gärna loggbok över tillsynstillfällena.

Anlagd brand

Anlagd brand är en av de vanligaste brandorsakerna och risken ökar markant om det finns brännbart material utanför byggnaden. Städa upp på gården, sätt lås på containrar och sopkärl och placera dem minst sex meter från ytterväggen.

 

Lär dig mer om att skydda människor i bygdegården – Gå webbutbildningen Säker föreningsgård

Över 60 bygdegårdsföreningar har nu genomfört den kostnadsfria webbutbildningen / studiecirkeln Säker föreningsgård.  Efter genomförd utbildning samt inskickat intyg belönas föreningen med en självriskcheck värde 9 300 kr samt en engångsrabatt på 20% av försäkringspremien.

Läs mer och anmäl er på sakerforeningsgard.se