Bakgrundsbild

Förbundsstämma 2024

Förbundsstämman hölls 1–2 juni i Mora. Lokal värd för stämman var Dalarnas bygdegårdsdistrikt. Stämman ägde rum i Moraparken och stämmofesten i Östnors bygdegård. Den 31 maj arrangerades en guidad busstur med besök i Nusnäs och Färnäs bygdegårdar. I Nusnäs talade Sebastian Selvén från Dalarnas museum om folkdräktens grammatik och poesi. I Färnäs talade Johan Eriksson, vd för Vasaloppet, om demokrati, civilsamhälle och varumärkesutveckling. Bussturen innehöll även ett besök på Grannas A Olsson Dalahästar med en guidad visning av dalahästtillverkning.

Invigning av stämman i Moraparken med Eva-Lisa Eriksson, ordförande Dalarnas bygdegårdsdistrikt, och Kenneth Lundmark, förbundschef Bygdegårdarnas Riksförbund. Anna Hed, kommunstyrelsens ordförande i Mora, var mötesordförande. Foto: Niklas Fischer
Invigning av stämman i Moraparken med Eva-Lisa Eriksson, ordförande Dalarnas bygdegårdsdistrikt, och Kenneth Lundmark, förbundschef Bygdegårdarnas Riksförbund. Anna Hed, kommunstyrelsens ordförande i Mora, var mötesordförande. Foto: Niklas Fischer
Under stämman uppmärksammades att Bygdegårdarnas firar 80 år som förbund 2024. Foto: Anna Öhman
Under stämman uppmärksammades att Bygdegårdarnas Riksförbund firar 80 år som förbund 2024. Foto: Anna Öhman
Ny förbundsordförande

Mikael Larsson valdes till ny förbundsordförande.
Läs mer om Mikael Larsson  >>

Stämmouttalande om beredskap

Stämman 2024 antog ett stämmouttalande om bygdegårdsrörelsens viktiga roll i beredskapen. En fråga som har blivit än mer aktuell i samhället och där bygdegårdsrörelsen har stärkt sin position.
Läs hela stämmouttalandet  >>

Stadgeändringar

Stämman beslutade om några ändringar i stadgar för förbund, distrikt och förslag till normalstadgar för bygdegårdsförening. Ändringarna avser kallelser till årsmöte/stämma samt kontaktpersoner och uppdrag för distrikts- och föreningsstyrelser.

Ny årsavgift för medlemmar

Stämman beslutade om en ny årsavgift för 2025 och 2026 där grundavgiften för föreningar är 2 000 kronor. Den storleksbaserade avgiften blir 6 kronor per kvadratmeter, dock maximalt 6 000 kronor. Avgiften för medlemsorganisationer är 1 250 kronor.

Ny förbundsstyrelse 2024

Mikael Larsson, förbundsordförande, Anders Karlsson, vice ordförande, Karin Olsson, Sören Runnestig, Ulla Johanson, Marie Sandehult, Sven-Anders Svensson, Andreas Petersson, Linnea Andersson, Eva Karin Hempel (Studieförbundet Vuxenskolan, ersättare: Alva Backman), Ylva Jonzon (Lantbrukarnas Riksförbund, ersättare: Kristina Agerviken), Hilda de Boer (Centerpartiets Ungdomsförbund, ersättare: Caroline von Seth) och Johanna Fagerström (Jordbrukare Ungdomens förbund, ersättare: Magdalena Birgersdotter)
Ersättare: Daniel Lundgren, Kristoffer Lindberg och Sofia Ohlsson.

Läs hela protokollet  >>

Kenneth Nilshem, Arbrå, Karin Fälldin, Bandhagen, och Lars Nilsson, Gryt, tilldelas förbundets högsta utmärkelse 2024.
Kenneth Nilshem, Arbrå, Karin Fälldin, Bandhagen, och Lars Nilsson, Gryt, tilldelas förbundets högsta utmärkelse 2024. Foto: Niklas Fischer
Frida Larsson och Emilia Thomtén från Prästholms byahusförening var på plats och mottog utmärkelsen årets bygdegårdsförening. Foto: Niklas Fischer
Frida Larsson och Emilia Thomtén från Prästholms byahusförening var på plats och mottog utmärkelsen årets bygdegårdsförening. Foto: Niklas Fischer
På söndagen tackades Per Lodenius som suttit som förbundsordförande i sju år av. Foto: Niklas Fischer
På söndagen tackades Per Lodenius som suttit som förbundsordförande i sju år av. Foto: Niklas Fischer
Så tyckte deltagarna

Utvärderingen av förbundsstämman visar att stämman får ett väldigt högt betyg både av deltagare som åkt förut och av nya deltagare vilket är väldigt glädjande. Så för er som inte varit på någon förbundsstämma tidigare så vill vi gärna uppmana er att ta chansen om ni får möjlighet att delta nästa gång! Förutom att få vara delaktig i den demokratiska processen så är det ett ypperligt tillfälle att utbyta idéer, tips och erfarenheter med bygdegårdsengagerade runt om i hela landet.

Utvärdering Diagram Förbundsstämma 2024

Dalahäst. Foto: Adobestock

Vid frågor kontakta:

Förbundschef

Kenneth Lundmark

072-519 20 62

kenneth.lundmark@bygdegardarna.se

Organisationsutvecklare

Anna Öhman

070-440 89 42

anna.ohman@bygdegardarna.se