Bakgrundsbild

Kommunikation

Kommunikationen från riksförbundet sker idag främst digitalt via vår hemsida, digitala nyhetsbrev, e-postutskick och sociala medier.

En viktig fysisk kanal (som även finns tillgänglig digitalt här på hemsidan) är vår tidskrift Bygdegården som kommer ut fyra gånger per år.

Riksförbundet stöttar även medlemsföreningarna i kommunikationen, bland annat genom en kostnadsfri hemsideslösning i WordPress.