Bakgrundsbild

Leader – Lokalt ledd utveckling

Leader, LLU, är ett lokalt partnerskap mellan offentliga, privata och ideella aktörer i ett geografiskt område.  Varje område har en strategi som har som mål att skapa lokal utveckling, genom olika insatområden. Leaderområdet får en tilldelad budget som LAG (områdets styrelse) kan besluta om till olika prioriterade projekt. I varje område finns ett Leaderkontor, som hjälper till att mobilisera, informera, ideutveckla och ta emot ansökningar. Leaderkansliet stöttar från idé till projektgenomförande.

Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden innebär att engagera sig i utvecklingen av sin bygd och får ekonomiskt stöd till utvecklingsprojekt. Leader är en metod för lokalt ledd utveckling, genom samverkan. Metoden kännetecknas av:

  • Samarbete, gärna i trepartnerskap – ideell, privat och offentlig sektor
  • Lokala initiativ och lokal förankring
  • Kreativt och innovativt arbetssätt
  • Långsiktigt hållbar utveckling

Leader finansierar samverkansprojekt som bidrar till lokal utveckling. För investeringsstöd vänder ni er till Länsstyrelsens stödformer. Leader har funnits i EU sedan 1991 och i Sverige sedan 1995. Jordbruksverket är tillsynsmyndighet.

Läs mer om Leader på Jordbruksverkets hemsida

Programperioden 2023-2027

Den nya programperioden börjar gälla 2023 och det finns 1,675 miljarder kronor fördelade på 40 Leaderområden som täcker hela Sverige, med undantag för några kommuner som har tackat nej till att delta.

Det är viktigt för medlemmar och distrikt att hålla koll på sina Leaderområdens hemsidor för där kommer information om möjlighet att söka stöd finnas. De flesta distrikt kommer att ha flera Leaderområden att hålla koll på.

De flesta av de nuvarande Leaderområden kommer att vara kvar till 2025. Möjligheten att ansöka om stöd inom den gamla programperioden kommer att vara öppet till och med december 2023 och ett projekt som får stöd då får genomföra sitt projekt fram till april 2025. Ta kontakt med ert Leaderkontor, så kan de hjälpa till med både information om det finns några medel kvar och också med ansökan.

Se indelningen av Leaderområden på Jordbruksverkets hemsida:

jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader/leaderomraden-i-sverige (öppnas i ny flik)

Preliminär karta över de nya Leaderområdena (klicka på bilden för att se den i större format):