Bakgrundsbild

Leader – Lokalt ledd utveckling

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

Leader, LLU, är ett lokalt partnerskap mellan offentliga, privata och ideella aktörer i ett geografiskt område.  Varje område har en strategi som har som mål att skapa lokal utveckling, genom olika insatområden. Leaderområdet får en tilldelad budget som LAG (områdets styrelse) kan besluta om till olika prioriterade projekt. I varje område finns ett leaderkontor, som hjälper till att mobilisera, informera, ideutveckla och ta emot ansökningar. Leaderkansliet stöttar från idé till projektgenomförande.

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden innebär att engagera sig i utvecklingen av sin bygd och får ekonomiskt stöd till utvecklingsprojekt. Leader är en metod för lokalt ledd utveckling, genom samverkan. Metoden kännetecknas av:

  • Samarbete, gärna i trepartnerskap – ideell, privat och offentlig sektor
  • Lokala initiativ och lokal förankring
  • Kreativt och innovativt arbetssätt
  • Långsiktigt hållbar utveckling

Leader finansierar samverkansprojekt som bidrar till lokal utveckling. För investeringsstöd vänder ni er till Länsstyrelsens stödformer.

Leader har funnits i EU sedan 1991 och i Sverige sedan 1995. Jordbruksverket är tillsynsmyndighet.

Läs mer om LLU på Jordbruksverkets hemsida

Arbete med nya programperioden 2021-2027

Nuvarande Landsbygdsprogram 2014-2020 avslutas successivt.  Kommande programperiod 2021-2027 beräknas att införas från 2023. Under 2021-2022 kommer det ske en övergångsperiod som innebär att nuvarande Landsbygdsprogram förlängs med en övergångsbudget.

Under våren 2021 startades arbetet upp med att ta fram nya utvecklingsstrategier som kommer att ligga till grund för att bilda nya leaderområden i kommande Landsbygdsprogram, inom respektive Leaderområde. Strategierna beskriver vilka insatser det aktuella området behöver för att utvecklas till attraktiva, konkurrenskraftiga områden och som ska stimulera ökad sysselsättning och nya företag. Här ska bygdegårdsrörelsen kliva fram och ta plats!