Bakgrundsbild

Kulturbygdsturné

Bygdegårdarna gör en unik kultursatsning med 24 yrkesverksamma kulturutövare i hela landet. En kulturutövare i vart och ett av våra 24 bygdegårdsdistrikt.

  • Kulturbygdsturnén består av 24 yrkesverksamma kulturutövare – en i vart och ett av de 24 bygdegårdsdistrikt som organisationen är uppdelad i.
  • Kulturbygdsturnén är över 500 lokala arrangemang över hela landet.
  • Kulturbygdsturnén är finansierad genom återstartsbidrag till kulturen via ett bidrag beviljat av Statens kulturråd.
  • Projektet pågår från juni 2022 till juni 2023
Kultutövarna på uppstartskonferensen i september 2022. Foto: Torsten Sundberg

15 musiker, 4 skådespelare, 2 cirkusartister, 1 clown, 1 författare och 1 dansare är under perioden september 2022 till juni 2023 anställda av riksförbundet för att i sin hemregion (detsamma som bygdegårdsdistrikt) genomföra ett antal publika framträdanden och några workshops inom sitt kulturområde.

Kulturbygdsturnén ger hela landet rätt till kulturupplevelser – oavsett var du bor. Här ges tillfälle att utveckla sina egna skapande förmågor. Vi främjar ett kulturarv som utvecklas och skapar framtiden. Och särskilt uppmärksammas barns och ungas rätt till kultur. Helt enligt de nationella kulturpolitiska målen.

På undersidorna, som du når via länkar här intill, kan du hitta mer information om de 24 kulturutövarna, allt om projektet och även hur turnéplanen ser ut framöver.

Kulturbygdsturnén – Bygdegårdarna samlar Sverige!

Illustration: Fabian Göransson | Logotyp: Christina Sandell

För mer information kontakta

Projektledare Kulturbygdsturnén samt verksamhetsutvecklare konst och kultur

Stefan Löfgren

070-347 43 86

stefan.lofgren@bygdegardarna.se

Digital kommunikatör Kulturbygdsturnén

Linus Erlandsson

072-529 31 64

linus.erlandsson@bygdegardarna.se