Kulturbygdsturné

Bygdegårdarna gör en unik kultursatsning med yrkesverksamma kulturutövare i hela landet. Projektet pågår från juni 2022 till juni 2023.

  • Kulturbygdsturné blir lokala arrangemang och ger arbete till yrkesverksamma kulturutövare.
  • Över 500 kulturupplevelser i i hela landet.
  • Hållbarhet med kulturutövare från regionen.
  • 24 regionalt anställda yrkesverksamma kulturutövare.
  • Utövare inom folkmusik, bildkonst, teater, musik, dans, konsthantverk.
  • 456 publika arrangemang.
  • 144 konstnärligt ledda workshops.
  • Bygdegårdsföreningarna betalar inget för kulturutövarnas framträdanden.
  • Finansieras genom återstartsstöd på tio miljoner kronor från Statens kulturråd.

Läs även pressmeddelandet

För mer information kontakta

Projektledare Kulturbygdsturné

Stefan Löfgren

070-347 43 86

stefan.lofgren@bygdegardarna.se

Projektledning uppstartsträff Kulturbygdsturné

Hadrian Prett

070-467 17 00

hadrian.prett@bygdegardarna.se