Bakgrundsbild

Läsfrämjande

Bygdegården som är en öppen mötesplats är en naturlig miljö för samtal, berättelser och kultur. Det finns många aktiviteter och koncept för att arbeta med litteratur och läsning i våra bygdegårdar.

Att vi läser allt mindre hör vi talas om i debatter, rapporter och undersökningar. Att läsa är viktigt och nödvändigt eftersom det hjälper människan att förstå historien, finna sig själv i samtiden och möta framtiden. Litteraturen skapar förståelse för andra människor och ökar tolerans och jämlikhet. Läsning är en demokratisk rättighet och är en viktig fråga att arbeta med på olika nivåer i samhället.

Aktiviteter för ökad läslust

Aktiviteterna kan exempelvis vara:

  • bokcafé med författarbesök
  • inspirationsföreläsningar om kreativt skrivande
  • högläsning för de yngsta barnen

Via Författarcentrum kan du komma i kontakt med yrkesverksamma författare att boka för ett arrangemang.


Projektet Det är väl ingen konst att läsa 2014–2018

Det är väl ingen konst att läsa var ett läsfrämjande projekt som startade i juni 2014 och avslutades i januari 2018. Projektet bestod av en släpkärra som innehöll ett stort antal böcker och möbler som gjorde det möjligt att bygga upp en mysig miljö för läsning i bygdegården. Släpkärran stannade hos bygdegården i en vecka och under den tiden var målet att bjuda in allmänheten till aktiviteter som inspirerar till att läsa mer.