Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Nu krävs det tillit till kulturen självt

Nu krävs det tillit till kulturen självt

Bygdegårdarna välkomnar nya kulturmiljarder

På gårdagens pressträff redogjorde regeringen för kommande satsningar på kulturen, kopplat till coronapandemins påverkan på sektorn. Totalt 3,4 miljarder är avsatt varav 1,5 miljarder för 2020. Bygdegårdarnas Riksförbund har tidigare framfört att behovet av stöd är stort bland våra medlemsföreningar. Nu krävs både tillit och framtidstro för att rädda föreningarna och återstarta verksamheten.

De anslagna medlen ska både kompensera för de ekonomiska konsekvenserna som pandemin inneburit och samtidigt ge förutsättningar för en återstart. Dessutom ingår satsningar på att kunna genomföra coronasäkra arrangemang och underlätta för produktion av kultur. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Vid pressträffen presenterades inte hur det nya stödet ska fördelas eller vilka som kommer få ansvaret att göra det.

Bygdegårdarnas Riksförbund tar gärna ansvar för att hantera det stöd som riktas till allmänna samlingslokalers arbete för mer kultur i hela landet. Vi behöver nu snabbt hitta sätt att få igång de lokala verksamheterna och därmed stötta kulturlivet. För det krävs ett enkelt förfarande, inte komplicerade ansökningshandlingar. En tillit till det ideella föreningslivet kan ge mångdubbelt tillbaka.

Vi ser framför oss att detta stöd kan återaktivera svenskt kulturliv. Parallellt måste det stöd som föreslås ges till regioner och kommuner komma det regionala och lokala föreningslivet till del. Använda de regionala kulturinstitutionernas kraft för att upprätthålla infrastrukturen för kulturen.

I den förstärkta budgeten nämns också ökade anslag för inköp av konst, läsfrämjande samt barn och ungas kultur. Detta är områden Bygdegårdarnas Riksförbund är verksamma inom genom bland annat samlingslokalsorganisationernas gemensamma konstverksamhet Konst åt alla, vårt eget läsfrämjandeprojekt Det är väl ingen konst att läsa samt via vårt arbete för ungas engagemang med Plan för föryngring och det regionala ungdomsutvecklingsprojektet Occupy bygdegården. Med ett ökat stöd till dessa verksamheter kan vi på allvar göra skillnad för kultur i hela landet, för ett stöd till det yrkesverksamma kulturlivet och för den demokratiska utvecklingen.