Bakgrundsbild

Occupy Bygdegården

Occupy Bygdegården Sverige är ett ungdomsprojekt som finansieras av Boverket. Målet är att få igång mer ungdomsverksamhet i bygdegårdarna och få in fler unga ledamöter i styrelserna. Detta ska uppnås genom inspiration, utbildning och nya samarbeten.

Occupy bygdegården Jämtland - logotypProjektet utgår ifrån respektive förenings förutsättningar, ambitioner och målsättningar. Alla föreningar som anmäler sig till projektet blir kontaktade för ett uppstartsmöte där de planerar sin verksamhet tillsammans med projektledarna. Föreningen sätter själv upp sina mål tillsammans med projektledarna som finns tillgängliga för föreningarna och är behjälpliga under hela projekttiden.

Occupy Bygdegården pågår i ett distrikt i taget. Från augusti 2019 till juni 2020 är projektet fokuserat på Jämtlands bygdegårdsdistrikt.

Occupy Bygdegården kommer till Jämtland!

I hård konkurrens har Jämtlands bygdegårdsdistrikt valts till att bli nästa projektdistrikt. Under perioden september 2019-juni 2020 kommer distrikt och föreningar att satsa lite extra på ungdomsverksamheten.

Occupy Bygdegården Dalarna 2018-2019

Under hösten 2018 skedde uppstartsmöten med projektledarna, föreningarnas styrelser och andra intressenter på respektive bygdegård som deltog i projektet. På mötena diskuterades föreningarnas ambitioner, målgrupper och möjligheter.

Föreningarna har börjat starta upp samarbeten med studieförbund, andra föreningar, fritidsgårdar m.m. på orten. Under vintern och våren jobbade föreningarna och projektledarna vidare med att utveckla barn- och ungdomsverksamheten, starta ungdomsråd, söka samarbeten med andra föreningar och att söka utvecklingsbidrag från Boverket, beroende på varje förenings ambition.

Tidigare projekt

Här är lite exempel på vad som har gjorts under föregående projekt i Stockholms bygdegårdsdistrikt.

  • En förening har startat upp en musikstudio – De har fått pengar från Boverket både för att bygga studion och anställa en projektledare.
  • En annan förening arrangerade sin första aktivitet någonsin för barn och unga. Ett julpyssel som var väldigt lyckat.
  • Flertalet föreningar har haft Prova-på-cirkus med Cirkus Cirkör. En aktivitet som har fyllt bygdegårdarna med familjer i åldrarna 1-70 år.
  • Två föreningar har startat upp kontinuerlig verksamhet liknande ungdomsgård.
  • Flera föreningar har haft filmvisningar för barn och unga.
  • Tre föreningar har sökt pengar (och blivit beviljade) för att köpa in utrustning för att visa film.
Bakgrund

Occupy bygdegården startade som ett treårigt ungdomsprojekt på Gotland 2013 som avslutades i juni 2016. Projektet var väldigt lyckat med massor av aktiviteter, nya Vi unga-föreningar och uppstart av Gotlands Vi Unga-distrikt. Ungdomarna i föreningarna arrangerar olika aktiviteter, utbildningar och verksamheter i bygdegårdarna.

För mer information kontakta

Verksamhetsutvecklare ungdom

Elinor Metsjö

070-344 65 53

elinor.metsjo@bygdegardarna.se

Verksamhetsutvecklare film och ungdom

Helena Elvidotter Forslund

070–881 34 43

helena.elvidotter-forslund@bygdegardarna.se