Bakgrundsbild

Lansering av Hållbarhetsdiplom

Nu stärker vi bygdegårdsrörelsen hållbarhetsarbete genom ett Hållbarhetsdiplom. Bygdegårdsföreningarnas arbete är en viktig del i ett långsiktigt hållbart samhälle – med hållbarhetsdiplomeringen utvecklar och synliggör vi detta.

Strävan efter ett hållbart samhälle behöver omfatta alla verksamheter för att det ska nå framgång. Vi utgår ifrån Globala målen och Agenda 2030 och de tre aspekterna av hållbarhet – ekonomisk, social och miljömässig – i bygdegårdarnas nya hållbarhetsdiplom.

Hållbarhetsdiplomet beskriver vad bygdegårdar gör och bygger i stora delar på dokument och mallar som redan finns och används. Genom att samla dessa och lägga till några nya saker skapar vi ett samordnat hållbarhetsarbete.

Läs mer om hållbarhetsarbetet och -diplomet