Bakgrundsbild
  • Hem
  • Beredda tillsammans – Lundsbrunns bygdegård

Beredda tillsammans – Lundsbrunns bygdegård

På denna heldagsutbildning lär du dig att vara förberedd inför kris och höjd beredskap. Utbildningen inkluderar både hemberedskap – hur du som person förväntas vara förberedd – och samhällelig beredskap med fokus på lokalsamhället. Du får gedigen kunskap utifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) kunskapsmål och förbereder dig för insiktsfullt agerande, som individ och som del i ett lokalsamhälle.

Utbildningen finasieras av MSB och genomförs av Bygdegårdarnas Riksförbund i samarbete med föreningar som är anslutna till riksförbundet och kunniga utbildningsledare. Du som deltar i utbildning erhåller ett diplom.

När: Lördag 28 september 2024 kl. 10.30–16.30. Utbildningen inleds med registrering och fika kl. 10.00.

Var: Lundsbrunns bygdegård, Västergatan 20, Lundsbrunn. Googlemaps: https://maps.app.goo.gl/VChGiFpQdgBadXRT8

Kostnad: Kostnadsfritt. Lunch och fika ingår.

Utbildare: Mikael Larsson, förbundsordförande, Bygdegårdarnas Riksförbund, och ledamot i Försvarsutskottet i Riksdagen

Anmälan: Senast 18 september via denna länk https://forms.gle/mN3jB3RZrCspPyL38. Antalet deltagare är begränsat, först till kvarn gäller.

Vid frågor kontakta
Anna Öhman, anna.ohman@bygdegardarna.se


MSB:s kunskapsmål

På kursen kommer du få grundläggande kunskap om:

  • hur olika kriser kan påverka samhället och individen
  • hur människor kan agera vid klimatrelaterade händelser, som ex. evakuering vid skogsbränder
  • hemberedskap och egenberedskap och varför det är viktigt
  • vad totalförsvaret är inklusive totalförsvarsplikten och att man är en del av Sveriges beredskap
  • olika varningssystem och hur man bör agera om man hör dessa
  • Sveriges Radio P4 som beredskapskanal
  • olika informationskällor före, under och efter en allvarlig olycka eller kris.

Instudering inför utbildningsträffen
Du kommer att få instuderingsmaterial att gå igenom inför utbildningstillfället.