Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Två miljoner till kultur i bygdegårdarna

Två miljoner till kultur i bygdegårdarna

Bygdegårdarnas Riksförbund har beviljats två miljoner kronor. Det är ett bidrag ur krisstödet som Statens kulturråd delar ut, riktat till särskilda behov i kulturlivet. Medlemsföreningar runtom i hela landet kommer att kunna ta del av medlen för att skapa lokala kulturarrangemang tillsammans med yrkesverksamma kulturutövare resterande del av 2021.

Hur kommer medlen fördelas?

Vi utarbetar just nu fram rutiner för hur hanteringen kommer att gå till. Mer information kommer att skickas ut till medlemsföreningar och bygdegårdsdistrikt i närtid.

Ur ansökan till Kulturrådet:

Projektet består av två delar – en återstart för lokalt föreningsliv samt uppdrag åt yrkesverksamma inom hela kulturområdet. Två av kulturområdets övergripande utmaningar är kopplat till nämnda grupper.

Det ideella kulturlivet, den lokala arrangören, eldsjälen måste nu hitta kraft, resurser, mod och engagemang för att våga arrangera. Våra föreningar driver allmänna samlingslokaler vilket också många gånger är ett kulturhus där olika former av kultur arrangeras. Med en stor osäkerhet utifrån rekommendationer och en ansträngd ekonomi befarar vi att återstarten kan ta lång tid utan riktade medel och stöd.

Den yrkesverksamme konstnären blev hårt drabbad när uppdragen försvann.

Vi vill nu föra dessa två behov samman – garantera den lokala arrangören medel till publika kulturarrangemang och använda projektmedlen att direkt ge uppdrag till yrkesverksamma inom kulturområdet.

Kort beskrivet – föreningen får en idé om ett arrangemang och gör en ansökan till BR, efter godkännande bokar föreningen ett arrangemang med yrkesverksamma kultutövare (en föreställning, författarsamtal, konsert eller dylikt), efter genomförande utbetalar BR projektmedlen som bekostar gaget.

Vårt mål är

  • att kulturen ska nå hela landet
  • att samtliga 24 bygdegårdsdistrikt medverkar
  • att minst 150 föreningar blir involverade
  • att minst 150 yrkesverksamma kulturutövare blir engagerade (såväl enskilda som grupper)
  • att kulturarbetaren ska vara bosatt i regionen för att minska resandet och därmed också stärka det regionala kulturlivet
  • att verka för regionalt och lokalt samarbete
  • att samarbeta med regionala konsulenter vid urval av kulturutövare

För att höja kunskapsnivån inom arrangörsområdet måste alla deltagande föreningar medverka i ett arrangörswebbinarium som bland annat innehåller idéutvecklande, planering, budgetering, upphovsrätt, genomförande, värdskap och utvärdering. Utbildningen kommer även att innehålla information om smittsäkra arrangemang utifrån rådande restriktioner.

Läs mer om vårt arbete runt coronapandemin