Bakgrundsbild
  • Hem
  • Om oss
  • Information och åtgärder angående covid-19

Information och åtgärder angående covid-19

Bygdegårdarnas Riksförbund ger här information om hur vi arbetar utifrån information kopplat till covid-19.

(Senast uppdaterad 2020-09-10. Texten uppdateras löpande om än med lite eftersläpning ibland.)

Aktuellt läge

Just nu minskar spridningen av coronaviruset i Sverige. Här kan du se statistik per region, kommun och stadsdel:

www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/bekraftade-fall-i-sverige/

Världshälsoorganisationen WHO deklarerade den 11 mars att covid-19 är en pandemi. Den 27 mars förbjöd regeringen allmänna sammankomster på mer än 50 personer. För att motverka spridningen av covid-19 krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra.

Med anledning av risken för smittspridning vill Bygdegårdarnas Riksförbund hänvisa alla bygdegårdsföreningar och bygdegårdsdistrikt till myndigheternas rekommendationer. Tänk på att situationen snabbt kan förändras så det är viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad om myndighetens senaste fattade beslut.

Information om smittskydd med anledning av coronaviruset

I samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vill Bygdegårdarnas Riksförbund sprida information för att fortsätta bromsa smittspridningen av corona/covid-19. Med rätt kunskap kan du skydda dig själv och andra.

Länk till samlad information om covid-19 hos Folkhälsomyndigheten:

www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Länk till myndighetsgemensam information om covid-19

www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

Länk till – Det här gäller i sommar – nytt om inrikes resor och tester för covid-19

www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/sommar-covid19

Länkar till information på flera språk

www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/juni/nationell-telefonlinje-om-det-nya-coronaviruset-pa-flera-sprak/

www.lansstyrelsen.se/skane/om-oss/nyheter-och-press/nyheter—skane/2020-05-25-hall-avstandet-i-sommar.html

Länkar till information om att vara källkritisk

www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/om-krisen-kommer/kallkritik

www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/om-krisen-kommer/om-sociala-medier-i-handelser-och-kriser

1177 Hur tar jag hand om mig/någon som är sjuk på bästa sätt?

www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/vad-kan-jag-gora-sjalv/

1177 Hur kan jag undvika att bli smittad – hur bör man tänka hemma om någon är sjuk?

www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/sa-minskar-du-risken-att-bli-sjuk/

Stödgrupp för coronakrisen

Förbundschef

Karin Fälldin

072-519 20 62

karin.falldin@bygdegardarna.se

Verksamhetsutvecklare film och ungdom

Anna Öhman

070–881 34 43

anna.ohman@bygdegardarna.se

Verksamhetsutvecklare konst och kultur

Stefan Löfgren

070-347 43 86

stefan.lofgren@bygdegardarna.se

Verksamhetsutvecklare organisation och landsbygd

Sofia Ohlsson

070-440 89 42

sofia.ohlsson@bygdegardarna.se