Bakgrundsbild
 • Hem
 • Om oss
 • Information och åtgärder angående covid-19

Information och åtgärder angående covid-19

Bygdegårdarnas Riksförbund arbetar kontinuerligt och aktivt utifrån information kopplat till covid-19. Vi lyfter fram restriktioner, rekommendationer, lagar, krisstöd och annat som påverkar bygdegårdarnas verksamhet.

Nya restriktioner 12 januari

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus:

 • Max 20 personer om tillställningen innebär att deltagarna inte är sittande, oavsett vaccinationsbevis eller inte.
 • Från 20 till 50 personer: publiken ska vara sittande, högst 8 personer per sällskap och minst 1 meters avstånd mellan sällskapen, oavsett vaccinationsbevis eller inte.
 • Max 50 personer om inte vaccinbevis används.
 • Mellan 50 och 500 personer: publiken ska vara sittande, högst 8 personer per sällskap och minst 1 meters avstånd mellan sällskapen. Vaccinationsbevis krävs.

Det föreslås även nya åtgärder som kräver förordningsändringar och därför kommer kunna träda i kraft något senare.

 • Absolut deltagartak på 500 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus utan hänsyn till vaccinationsbevis.
 • Antalet personer vid privata sammankomster i lokaler för uthyrning, festlokaler och festbåtar, sänks från max 50 till 20 sittande personer.

Sedan tidigare gäller följande råd och rekommendationer:

 • Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel.
 • Platser för kultur och fritidsverksamheter: Krav på 10 kvadratmeter per person och att undvika trängsel. Undantag för verksamheter som riktar sig enbart till barn- och unga, till exempel träningar och tävlingar.

Läs mer om de nya åtgärderna här:
www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19

Förenings- och årsmöten

Varken föreningsmöte eller årsmöte går under pandemilagen och rådande restriktioner, däremot ska Folkhälsomyndighetens allmänna råd följas. Tänk på att vid paus och samkväm under mötet gäller restriktioner för privat sammankomst. Har ni funderingar hur ni kan genomföra smittsäkert, kontakta er Länsstyrelse och använd vår guide för riskanalys.

Länsstyrelsen i ditt län är tillsynsmyndighet och vi hänvisar till dem för frågor.

Vaccinationsbevis

Som vaccinationsbevis används de covidbevis som visar att man är vaccinerad och som utfärdas av E-hälsomyndigheten. Covidbeviset kan visas upp digitalt eller beställas på papper från myndigheten. Arrangören behöver ingen app eller liknande för att läsa av vaccinationsbevisen utan det går bra att titta på dem.

Här får du svar på vanliga frågor om vaccinationsbevis: www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/covidbevis/svar-pa-vanliga-fragor-om-covidbevis

Här beställer man vaccinationspass: covidbevis.se/vaccinationsbevis-web

Här finns instruktioner för hur du kan ladda ner en app för att använda för att kontrollera vaccinationspassen som arrangör: www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/verifieringslosning-for-vaccinationsbevis/arrangorer
(det går även att kontrollera genom att bara titta på dem, utan att använda någon app)

För individer är de viktigaste rekommendationerna att vaccinera sig och att stanna hemma vid symtom på covid-19. Även om man har ett vaccinationspass ska man stanna hemma vid symptom. Personer som är sex år eller äldre bör testa sig vid symptom.

För dig som är vuxen och kan vaccinera dig, men ännu inte gjort det, gäller rekommendationen att hålla avstånd till andra. Undvik särskilt nära kontakt med personer i riskgrupp eller personer som är 70 år och äldre.

Privat sammankomst

Vaccinationspass gäller inte vid privata sammankomster.

Den 10 januari föreslogs nya åtgärder som kräver förordningsändringar och därför kommer kunna träda i kraft något senare:

 • Antalet personer vid privata sammankomster i lokaler för uthyrning, festlokaler och festbåtar, sänks från max 50 till 20 sittande personer.

Du har ett eget ansvar för att vara vaksam på symtom. Om du får symtom ska du stanna hemma och undvika att träffa andra. Barn från sex år och vuxna bör också testa sig om de får symtom.

Allmänna råd för ovaccinerade från Folkhälsomyndigheten

Var extra noga med att skydda dig själv och andra mot att bli smittad om du är vuxen och inte är vaccinerad. Det gäller även när du inte har symtom.

Folkhälsomyndigheten har allmänna råd om att vuxna som kan vaccinera sig, men ännu inte gjort det, behöver ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och de som är över 70 år.

Detta gör du genom att hålla avstånd till andra när så är möjligt, och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och de som är 70 år och äldre.

Håll avstånd till andra på din arbetsplats när så är möjligt och undvik platser med trängsel, till exempel konserter, nattklubbar och större fester.


Lokala råd och aktuell smittspridning

Här kan du se vad som gäller i olika regioner:
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad

Här kan du se aktuell statistik för coronasmittspridningen per region, kommun och stadsdel:
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/bekraftade-fall-i-sverige/

Med anledning av risken för smittspridning vill Bygdegårdarnas Riksförbund hänvisa alla bygdegårdsföreningar och bygdegårdsdistrikt till myndigheternas rekommendationer. Tänk på att situationen snabbt kan förändras så det är viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad om myndighetens senaste fattade beslut.


Information om smittskydd med anledning av coronaviruset

I samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vill Bygdegårdarnas Riksförbund sprida information för att fortsätta bromsa smittspridningen av corona/covid-19. Med rätt kunskap kan du skydda dig själv och andra.

Länkar för mer information

Coronapandemin: Detta gäller just nu
På Krisinformation.se hittar du alltid en sammanställning av de regler, råd och rekommendationer som gäller just nu. Du hittar även länkar till fördjupad information.
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu

Fortsatt kommunikation till allmänheten hösten 2021
Under hösten 2021 fortsätter MSB att, i samverkan med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och länsstyrelserna gå ut med nationella budskap om gällande råd. Informationssatsningen genomförs under perioden v. 39-47.
Allt informationsmaterial kommer att finnas för nedladdning och delning på MSB:s webbplats:
www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/msbs-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/ladda-ned-annons–och-kampanjmaterial/annonsmaterial-med-nationella-budskap


Information om coronavirus och covid-19 för barn och ungdomar
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-till-barn-och-unga

Information om vaccination av barn 12-15 år
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn mellan 12 och 15 år som vaccineras mot covid-19 enbart får Pfizer/Biontechs vaccin Comirnaty, eftersom det finns mest säkerhetsdata om detta vaccin.
www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/oktober/pfizerbiontechs-vaccin-mot-covid-19-rekommenderas-till-barn-1215-ar

Affisch A4 – om vaccination mot covid-19 till barn över 12 år
Riktar sig till barn som är 12 år och äldre med bilder och information om vaccination mot covid-19.
www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/bra-att-veta-om-vaccinationen-mot-covid-19–for-dig-som-ar-barn-ungdom-eller-vardnadshavare

Samlad information till dig som är tveksam inför vaccination
Det handlar om vaccinernas effekt och säkerhet och varför alla som kan bör vaccinera sig.
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/till-dig-som-vill-veta-mer-infor-vaccination

Läkemedelsverkets information om vaccinerna mot covid-19
Vaccineringen mot covid-19 pågår och intresset för vaccinerna är stort. Tyvärr cirkulerar olika missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinerna, vilket medför en onödig risk för missförstånd och oro hos många. Läkemedelsverket har tagit fram följande information för att förklara och bemöta olika påståenden.
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/om-vaccinerna-mot-covid-19/lakemedelsverket-informerar

Samlingssida för att underlätta spridning av översatt informationsmaterial
Samlingssida på msb.se med översatt information om covid-19 dit aktörer på alla nivåer kan gå in och hämta och länka från sina egna webbplatser. Vi behöver hjälp och stöd med att aktivt få in tips om översatta informationsmaterial som vi sedan kan lägga upp på samlingssidan så att fler kan ta del av de översättningar som finns. För att MSB ska kunna lägga upp en länk till ett översatt material är kravet att det finns en tydlig beskrivning på svenska om syfte, innehåll och budskap.
www.msb.se/coronavirusetandrasprak

Affisch i A3-format som med stöd av bilder berättar om varför man ska vaccinera sig mot covid-19 och och vilket skydd det ger
Affischen ger information om att man inte behöver vara svensk medborgare för att få vaccin och hur man gör om man saknar id-handling, personnummer eller samordningsnummer och vill vaccinera sig. Affischen finns på polska, somaliska, turkiska, tigrinja, spanska, engelska, arabiska och farsi.
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/information-pa-andra-sprak/bra-att-veta-om-vaccinationen–covid-19–oversattningar/

Animerade filmer: ”Vad är ett vaccin?”. ”Hur funkar vaccin?”, ”Hur testas vaccin mot covid-19?”
Finns översatta till somaliska, tigrinja, engelska, dari, arabiska och farsi.
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/filmer/

Film från MSB tillsammans med Myndigheten för delaktighet samt organisationen FUB om covid-19 för personer med intellektuell funktionsnedsättning:
https://www.youtube.com/watch?v=psYBOsp5h6M&feature=emb_logo

Informationsverige.se med informationsfilmer om tester textad på enkel svenska:
www.informationsverige.se/sv/mer-om-sverige/samhalle/nyheter/om-nya-coronaviruset/filmer/filmer-svenska/


1177 Om covid-19 – coronavirus
www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus


Övriga länkar

Jämställdhetsmyndigheten angående covid-19 och våldsutsatthet inklusive material för spridning:
www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/covid-19
www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/covid-19/informationsmaterial-for-spridning-2/tillsammans-mot-vald

Länkar till information om att vara källkritisk:
www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/om-krisen-kommer/kallkritik
www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/om-krisen-kommer/om-sociala-medier-i-handelser-och-kriser

MSB, utbildningsmaterial om beredskapen inför olika kriser. Filmen Rädd eller beredd med tre avsnitt samt tillhörande scenarioövning och handledning. För föreningar och grupper:
www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap–civilt-forsvar/samlat-stod-till-kommuner/krisberedskapsveckan/radd-eller-beredd/

Stödgrupp för coronakrisen

Verksamhetsutvecklare organisation och landsbygd

Sofia Ohlsson

070-440 89 42

sofia.ohlsson@bygdegardarna.se

Verksamhetsutvecklare film och ungdom

Anna Öhman

070–881 34 43

anna.ohman@bygdegardarna.se

Verksamhetsutvecklare konst och kultur

Stefan Löfgren

070-347 43 86

stefan.lofgren@bygdegardarna.se

Förbundschef

Kenneth Lundmark

072-519 20 62

kenneth.lundmark@bygdegardarna.se