Bakgrundsbild
  • Hem
  • Om oss
  • Information och åtgärder angående covid-19

Information och åtgärder angående covid-19

Bygdegårdarnas Riksförbund arbetar kontinuerligt och aktivt utifrån information kopplat till covid-19. Vi lyfter fram restriktioner, rekommendationer, lagar, krisstöd och annat som påverkar bygdegårdarnas verksamhet.

Sedan i mars 2020 pågår coronapandemin. För att minska spridningen av covid-19 (som orsakas av coronaviruset) har regeringen och Folkhälsomyndigheten gått ut med olika restriktioner, råd och rekommendationer samt en pandemilag.

Pandemilag

Under fredagen 8 januari röstades en ny pandemilag igenom av Sveriges riksdag. Lagen gäller från 10 januari till 30 september 2021 och innebär flera smittskyddsåtgärder samt begräsningar för privatpersoner och verksamheter. Polisen kan ställa in eller upplösa en tillställning som bryter mot lagen. Påföljden för brott mot lagen är böter eller fängelse i högst sex månader.

I lagen tydliggörs ansvaret för den som hyr ut en lokal. För bygdegårdar är det därför viktigt att det finns ett avtal med den som hyr och att det framgår i avtalet att överenskommelsen är att uthyrningen sker inom lagen och följer de nuvarande begränsningarna om antalet personer som får samlas. Hyresförfrågningar som innebär brott mot lagen ska avböjas.

När gäller maxbegränsning om 8 personer
Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.

Maxbegränsning om åtta personer gäller både inom- och utomhus.

För att avgöra om ett arrangemang är en tillstånds- eller anmälningspliktig offentlig tillställning eller allmän sammankomst ska ni i första hand höra av er till polisen. Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet kan också svara på frågor. Ibland finns inget enkelt svar varför polisen ska göra bedömningen, i vissa fall ses arrangemang där enbart bygdegårdsföreningens medlemmar är inbjudna som allmänna eller offentliga men ibland klassas de istället som privata sammankomster beroende på vad det är för typ av arrangemang och om allmänheten kan anses ha tillgång till arrangemanget. Vilken aktivitet som ska genomföras spelar också in. Tipspromenader eller liknande utomhusaktiviteter där inbjudna är i rörelse kan bedömas som friluftsaktivitet vilket är okej. Hör med din lokala polis eller länsstyrelse för att vara på den säkra sidan!

Privata sammankomster

Maxbegränsning om åtta personer gäller endast inomhus.

En privat sammankomst har någon form av socialt syfte t.ex. bröllopsfest, dopfika, födelsedagsmiddag etc. Det är uthyraren som har ansvaret att antalet inte överskrids inomhus. Ha därför med denna begränsning tydligt i uthyrningskontraktet för att inte bli skyldig till lagbrott. Utomhus gäller dock inte begränsningen om åtta personer när det gäller privata sammankomster. Att hyra ut trädgården till fler än åtta går alltså bra. Kök för tillredning av mat och andra förberedelser inomhus begränsas till åtta personer. Toaletter kan användas av deltagare under uthyrningen men med en tydlig rutin för hur restriktioner om avstånd hålls så att köbildning inomhus aldrig uppstår. Även då gäller max åtta personer inomhus.

Idrotts- och fritidsaktiviteter för barn

Barn födda 2002 eller senare undantas delvis begräsningar i pandemilagen. Det innebär att det går att genomföra barnverksamhet utan begränsning på antalet barn när det gäller idrotts- eller fritidsaktivitet. Den restriktion man måste ta hänsyn till är att lokalen ska kunna tillhandahålla ett avstånd på två meter mellan dem som befinner sig i lokalen. Vuxna och ledare begränsas till max åtta personer. Man kan alltså ha en barngrupp på 30 barn, men max åtta vuxna i rummet samtidigt. Däremot är barn INTE undantagna begräsningar vad gäller deltagarantal i allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster utan där räknas varje barn också som en deltagare.

Specialregler för årsmöten

Årsmöten omfattas inte av pandemilagstiftningen, det ses varken som en privat eller allmän sammankomst och därför får årsmöten hållas både inomhus och utomhus oavsett deltagarantal. Dock är Folkhälsomyndighetens rekommendation att ej hålla fysiska årsmöten ur smittsynpunkt, det är också vad Bygdegårdarnas Riksförbund rekommenderar alla sina medlemmar. Ni ska också alltid se till att skapa förutsättningar för att deltagare ska kunna följa folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer om allas ansvar.

Ibland bedömer polisen också andra typer av medlemsmöten som motsvarande till årsmöten, alltså att de får hållas utan begränsning om deltagarantal. Hör med din lokala polis!

Följ alltid rekommendationer

Oavsett om ett arrangemang ses som en offentlig tillställning, allmän sammankomst eller privat sammankomst ska folkhälsomyndighetens restriktioner och allmänna råd om allas ansvar hållas: Att hålla avstånd, tvätta händerna och begränsa sitt umgänge. Detta gäller även vaccinerade eller personer som haft covid-19. Rekommendationerna uppdateras löpande, se till att ni har koll på det senaste. I maj månad förväntas nuvarande rekommendationer uppdateras.

Kontakta din länsstyrelse för frågor

Länsstyrelserna har i uppdrag att utöva tillsyn över att regeringens, Folkhälsomyndighetens eller länsstyrelsens föreskrifter följs. Kontroller kan ske på distans eller genom besök på plats. Om ni har frågor kring hur bestämmelser ska tolkas kan ni ta kontakt med er Länsstyrelse för mer information.
www.lansstyrelsen.se

Mer information finns även här:
www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle/lansstyrelsens-arbete-med-anledning-av-covid-19/tillsyn-av-den-tillfalliga-covid-19-lagen.html


Lokala råd och aktuell smittspridning

Här kan du se vad som gäller i olika regioner:
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad

Här kan du se aktuell statistik för coronasmittspridningen per region, kommun och stadsdel:
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/bekraftade-fall-i-sverige/

För att motverka spridningen av covid-19 krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra.

Med anledning av risken för smittspridning vill Bygdegårdarnas Riksförbund hänvisa alla bygdegårdsföreningar och bygdegårdsdistrikt till myndigheternas rekommendationer. Tänk på att situationen snabbt kan förändras så det är viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad om myndighetens senaste fattade beslut.


Information om smittskydd med anledning av coronaviruset

I samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vill Bygdegårdarnas Riksförbund sprida information för att fortsätta bromsa smittspridningen av corona/covid-19. Med rätt kunskap kan du skydda dig själv och andra.

Länkar för mer information

Coronapandemin: Detta gäller just nu
På Krisinformation.se hittar du alltid en sammanställning av de förbud och de råd och rekommendationer som gäller just nu. Du hittar även länkar till fördjupad information.
www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu

Annonsmaterial med nationella budskap inför vår och valborg
MSB producerar kontinuerligt informationsmaterial och filmer med budskap om hur alla kan hjälpa till att minska smittspridningen. Du kan ladda ner/dela och använda materialet i dina egna kanaler för att hjälpa oss att sprida budskapen. Just nu har budskapen fokus på nuvarande rekommendationer kopplade till våren och dess högtider. Inför valborg har en särskild film med glimten i ögat och en valborgshälsning premiär. Filmen finns också som fil att ladda nerom du vill sprida den i egna kanaler.

Annonsmaterial med nationella budskap:
www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/msbs-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/ladda-ned-annons–och-kampanjmaterial/annonsmaterial-med-nationella-budskap/

Valborgshälsning från svenska myndigheter på Youtube:
youtu.be/5DVWy0GVf-A

Länk till samlad information om covid-19 hos Folkhälsomyndigheten:
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Länk till myndighetsgemensam information om covid-19:
www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

Aktuell och bekräftad information om covid-19 på krisinformation.se. Samlad regional information om hanteringen av covid-19.
www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/regional-information-om-coronaviruset

Länkar till information på flera språk:
www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/andra-sprakother-languages

www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/juni/nationell-telefonlinje-om-det-nya-coronaviruset-pa-flera-sprak/

Film från MSB tillsammans med Myndigheten för delaktighet samt organisationen FUB om covid-19 för personer med intellektuell funktionsnedsättning:
https://www.youtube.com/watch?v=psYBOsp5h6M&feature=emb_logo

Länkar till information om att vara källkritisk:
www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/om-krisen-kommer/kallkritik

www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/om-krisen-kommer/om-sociala-medier-i-handelser-och-kriser

1177 Hur tar jag hand om mig/någon som är sjuk på bästa sätt?
www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/vad-kan-jag-gora-sjalv/

1177 Hur kan jag undvika att bli smittad – hur bör man tänka hemma om någon är sjuk?
www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/sa-minskar-du-risken-att-bli-sjuk/

1177 Hemisolering för den som bor med en covid-19-smittad person
www.1177.se/Stockholm/aktuellt/aktuellt-i-stockholms-lan/om-hemisolering/

Informationsverige.se med informationsfilmer om tester textad på enkel svenska
www.informationsverige.se/sv/mer-om-sverige/samhalle/nyheter/om-nya-coronaviruset/filmer/filmer-svenska/

Krisinformation.se om covid-19 och tester
www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/lakemedel-behandling-och-provtagning

Krisinformation.se om vaccin, läkemedel och behandling av covid-19:
www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/vaccin

Jämställdhetsmyndigheten angående covid-19 och våldsutsatthet inklusive material för spridning:
www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/covid-19
www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/covid-19/informationsmaterial-for-spridning-2/tillsammans-mot-vald

MSB, utbildningsmaterial om beredskapen inför olika kriser. Filmen Rädd eller beredd med tre avsnitt samt tillhörande scenarioövning och handledning. För föreningar och grupper:
www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap–civilt-forsvar/samlat-stod-till-kommuner/krisberedskapsveckan/radd-eller-beredd/

Stödgrupp för coronakrisen

Verksamhetsutvecklare organisation och landsbygd

Sofia Ohlsson

070-440 89 42

sofia.ohlsson@bygdegardarna.se

Verksamhetsutvecklare film och ungdom

Anna Öhman

070–881 34 43

anna.ohman@bygdegardarna.se

Verksamhetsutvecklare konst och kultur

Stefan Löfgren

070-347 43 86

stefan.lofgren@bygdegardarna.se

Förbundschef

Karin Fälldin

072-519 20 62

karin.falldin@bygdegardarna.se