Bakgrundsbild
 • Hem
 • Om oss
 • Information och åtgärder angående covid-19

Information och åtgärder angående covid-19

Bygdegårdarnas Riksförbund arbetar kontinuerligt och aktivt utifrån information kopplat till covid-19. Vi lyfter fram restriktioner, rekommendationer, lagar, krisstöd och annat som påverkar bygdegårdarnas verksamhet.

Sedan i mars 2020 pågår coronapandemin. För att minska spridningen av covid-19 (som orsakas av coronaviruset) har regeringen och Folkhälsomyndigheten gått ut med olika restriktioner, råd och rekommendationer samt en pandemilag.

Stora lättnader i restriktionerna från 29 september

Den 7 september gick regeringen ut med följande att följande lättnader görs från den 29 september:

 • Deltagartak för allmänna och privata sammankomster tas bort.
 • Avståndskrav mellan sittplatser försvinner.
 • Råden om att jobba hemifrån tas bort.
 • Vaccinpass utreds, men kommer inte bli aktuellt för annat än mycket stora evenemang, typ 15 000 personer.
Anpassade restriktioner från 15 juli

För privata sammankomster gäller allmänna råd och begränsningsförordningen och begränsning på max 50 personer inomhus. Privata sällskap uppmuntras att hålla avstånd och undvika trängsel. Att till exempel dansa under privat sammankomst bryter inte mot lagen, men alla privatpersoner har ansvar för och uppmanas följa de allmänna råden om att hålla avstånd.

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gäller begränsningsförordningen att antalet deltagare som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller offentlig tillställning får uppgå till högst

 1. Om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus max 50 deltagare.
 2. Om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus och deltagarna anvisas en sittplats gäller max 300 deltagare. Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till åtta personer.
 3. Om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus gäller max 600 deltagare.
 4. Om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus och deltagarna anvisas en sittplats gäller max 3 000 deltagare. Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till åtta personer.

Deltagartaken mellan sittande och stående får inte blandas, det är antingen sittande arrangemang med angiven plats eller stående arrangemang. Beroende på hur arrangemanget genomförs kan det tolkas på olika sätt. En konsert i ett partytält räknas som arrangemang inomhus, medan drive-in-bio räknas som allmän sammankomst utomhus. Dans får förekomma men bör då ske enbart med den partner man kom med. Om ni ska anordna en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska ni ta kontakt med er lokala polismyndighet, ansöka om tillstånd eller anmäla det hos Polismyndigheten. Detta gäller även loppisar och marknader. Om ni inte gör det kan ni göra er skyldiga till brott mot ordningslagen.

Från och med 15 juli togs begränsningar gällande kvadratmeteryta bort och begränsningar på antal råder. Vid samtliga arrangemang ska deltagare kunna hålla minst 1 meters avstånd i varje riktning och därför kan en mindre lokal komma att ha lägre möjligt antal än aktuell begränsning.

De allmänna råden om att stanna hemma vid symtom, undvika trängsel, arbeta hemifrån, hellre ses utomhus än inomhus och vara noga med handhygienen gäller fortfarande.

Här kan du se punktlistor och tabeller för vad som gäller för både privatpersoner och verksamheter:
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/anpassning-av-atgarder-mot-spridning-av-covid-19

Här kan du se vad som gäller vid olika typer av arrangemang:
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/max-antal-deltagare-i-sammankomster-och-i-olika-lokaler/

Här finns en sammanställning om vad som gäller från Polisen:
polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/det-har-galler-for-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar/

Bland annat står det: ”Om du ska anordna en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska du ansöka om tillstånd eller anmäla detta hos Polismyndigheten. Om du inte gör det kan du göra dig skyldig till brott mot ordningslagen. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader.”

De allmänna råden om att stanna hemma vid symtom, undvika trängsel, arbeta hemifrån, hellre ses utomhus än inomhus och vara noga med handhygienen gäller fortfarande.

Här finns en plan för hur restriktionerna ska avvecklas:
www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/sa-ska-restriktionerna-avvecklas

Vi hänvisar till er lokala polismyndighet eller länsstyrelse vid frågor om enskilda arrangemang och hur restriktionerna ska tolkas. Vecka 28-31 är kansliet stängt.

Läs mer om hur ni kan göra uthyrning och verksamhet så coronasäker som möjligt med hjälp av våra riskanalyser  >>

Pandemilag

Under fredagen 8 januari röstades en ny pandemilag igenom av Sveriges riksdag. Lagen gäller från 10 januari till 30 september 2021 och innebär flera smittskyddsåtgärder samt begräsningar för privatpersoner och verksamheter. Polisen kan ställa in eller upplösa en tillställning som bryter mot lagen. Påföljden för brott mot lagen är böter eller fängelse i högst sex månader.

I lagen tydliggörs ansvaret för den som hyr ut en lokal. För bygdegårdar är det därför viktigt att det finns ett avtal med den som hyr och att det framgår i avtalet att överenskommelsen är att uthyrningen sker inom lagen och följer de nuvarande begränsningarna om antalet personer som får samlas. Hyresförfrågningar som innebär brott mot lagen ska avböjas.

Förenings- och årsmöte

Föreningsmöte och årsmöte räknas inte som privata sammankomster och går inte under pandemilagen, därför får årsmöten hållas både inomhus och utomhus oavsett deltagarantal. Mat eller fika får ingå i mötet enligt Nationella samordningen för den tillfälliga covid-19-lagen. Ni ska alltid se till att skapa förutsättningar för att deltagare ska kunna följa folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer om allas ansvar.

Ibland bedömer polisen också andra typer av medlemsmöten som motsvarande till årsmöten, alltså att de får hållas utan begränsning om deltagarantal. Hör med din lokala polismyndighet!

Följ alltid rekommendationer

Oavsett om ett arrangemang ses som en offentlig tillställning, allmän sammankomst eller privat sammankomst ska folkhälsomyndighetens restriktioner och allmänna råd om allas ansvar hållas: Att hålla avstånd, tvätta händerna och begränsa sitt umgänge. Detta gäller även vaccinerade eller personer som haft covid-19. Rekommendationerna uppdateras löpande, se till att ni har koll på det senaste.

Kontakta din länsstyrelse för frågor

Länsstyrelserna har i uppdrag att utöva tillsyn över att regeringens, Folkhälsomyndighetens eller länsstyrelsens föreskrifter följs. Kontroller kan ske på distans eller genom besök på plats. Om ni har frågor kring hur bestämmelser ska tolkas kan ni ta kontakt med er Länsstyrelse för mer information.
www.lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Dalarnas län som är tillsynsmyndighet för pandemilagen har tagit fram två informationsblad som gäller från 1 juli:

Mer information finns även här:
www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle/lansstyrelsens-arbete-med-anledning-av-covid-19/tillsyn-av-den-tillfalliga-covid-19-lagen.html


Lokala råd och aktuell smittspridning

Här kan du se vad som gäller i olika regioner:
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad

Här kan du se aktuell statistik för coronasmittspridningen per region, kommun och stadsdel:
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/bekraftade-fall-i-sverige/

För att motverka spridningen av covid-19 krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra.

Med anledning av risken för smittspridning vill Bygdegårdarnas Riksförbund hänvisa alla bygdegårdsföreningar och bygdegårdsdistrikt till myndigheternas rekommendationer. Tänk på att situationen snabbt kan förändras så det är viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad om myndighetens senaste fattade beslut.


Information om smittskydd med anledning av coronaviruset

I samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vill Bygdegårdarnas Riksförbund sprida information för att fortsätta bromsa smittspridningen av corona/covid-19. Med rätt kunskap kan du skydda dig själv och andra.

Länkar för mer information

Coronapandemin: Detta gäller just nu
Krisinformation.se hittar du alltid en sammanställning av de förbud och de råd och rekommendationer som gäller just nu. Du hittar även länkar till fördjupad information.
www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu

Länk till samlad information om covid-19 hos Folkhälsomyndigheten:
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Länk till myndighetsgemensam information om covid-19:
www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

Länk till samlad regional information om hanteringen av covid-19.
www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/regional-information-om-coronaviruset


Länkar till information på flera språk:
www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/andra-sprakother-languages

www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/juni/nationell-telefonlinje-om-det-nya-coronaviruset-pa-flera-sprak/

Affisch i A3-format som med stöd av bilder berättar om varför man ska vaccinera sig mot covid-19 och och vilket skydd det ger
Affischen ger information om att man inte behöver vara svensk medborgare för att få vaccin och hur man gör om man saknar id-handling, personnummer eller samordningsnummer och vill vaccinera sig. Affischen finns på polska, somaliska, turkiska, tigrinja, spanska, engelska, arabiska och farsi.
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/information-pa-andra-sprak/bra-att-veta-om-vaccinationen–covid-19–oversattningar/

Animerade filmer: ”Vad är ett vaccin?”. ”Hur funkar vaccin?”, ”Hur testas vaccin mot covid-19?”
Finns översatta till somaliska, tigrinja, engelska, dari, arabiska och farsi.
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/filmer/

Film från MSB tillsammans med Myndigheten för delaktighet samt organisationen FUB om covid-19 för personer med intellektuell funktionsnedsättning:
https://www.youtube.com/watch?v=psYBOsp5h6M&feature=emb_logo

Informationsverige.se med informationsfilmer om tester textad på enkel svenska:
www.informationsverige.se/sv/mer-om-sverige/samhalle/nyheter/om-nya-coronaviruset/filmer/filmer-svenska/


1177 Hur tar jag hand om mig/någon som är sjuk på bästa sätt?
www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/vad-kan-jag-gora-sjalv/

1177 Hur kan jag undvika att bli smittad – hur bör man tänka hemma om någon är sjuk?
www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/sa-minskar-du-risken-att-bli-sjuk/

1177 Hemisolering för den som bor med en covid-19-smittad person
www.1177.se/Stockholm/aktuellt/aktuellt-i-stockholms-lan/om-hemisolering/


Krisinformation.se om provtagning och tester:
www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/lakemedel-behandling-och-provtagning

Krisinformation.se om vaccin:
www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/vaccin


Övriga länkar

Naturvårdsverket kampanj under pandemin – ”Ta hand om varandra och naturen”
Hjälp till att informera och sprida kunskap om att minska trängsel i naturen, om allemansrätten och hur vi tar hand om varandra och naturen. Filmer, inläggstexter till Facebook och Instagram, grafik och pressmeddelandemallar.
www.naturvardsverket.se/Var-natur/Ta-hand-om-varandra-och-naturen/Informationsmaterial-for-friluftslivet-under-coronapandemin/

Jämställdhetsmyndigheten angående covid-19 och våldsutsatthet inklusive material för spridning:
www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/covid-19
www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/covid-19/informationsmaterial-for-spridning-2/tillsammans-mot-vald

Länkar till information om att vara källkritisk:
www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/om-krisen-kommer/kallkritik

www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/om-krisen-kommer/om-sociala-medier-i-handelser-och-kriser

MSB, utbildningsmaterial om beredskapen inför olika kriser. Filmen Rädd eller beredd med tre avsnitt samt tillhörande scenarioövning och handledning. För föreningar och grupper:
www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap–civilt-forsvar/samlat-stod-till-kommuner/krisberedskapsveckan/radd-eller-beredd/

Stödgrupp för coronakrisen

Verksamhetsutvecklare organisation och landsbygd

Sofia Ohlsson

070-440 89 42

sofia.ohlsson@bygdegardarna.se

Verksamhetsutvecklare film och ungdom

Anna Öhman

070–881 34 43

anna.ohman@bygdegardarna.se

Verksamhetsutvecklare konst och kultur

Stefan Löfgren

070-347 43 86

stefan.lofgren@bygdegardarna.se

Förbundschef

Kenneth Lundmark

072-519 20 62

kenneth.lundmark@bygdegardarna.se