Bakgrundsbild
  • Hem
  • Om oss
  • Information och åtgärder angående covid-19

Information och åtgärder angående covid-19

Bygdegårdarnas Riksförbund arbetar kontinuerligt och aktivt utifrån information kopplat till covid-19. Vi lyfter fram restriktioner, rekommendationer, lagar, krisstöd och annat som påverkar bygdegårdarnas verksamhet.

Sedan i mars 2020 pågår coronapandemin. För att minska spridningen av covid-19 (som orsakas av coronaviruset) har regeringen och Folkhälsomyndigheten gått ut med olika restriktioner, råd och rekommendationer samt en pandemilag.

Anpassade restriktioner från 1 juni

Den 1 juni träder ny anpassning av restriktionerna som påverkar bygdegårdarnas verksamhet ikraft. De nya anpassade åtgärderna är en del av tre faser där restriktioner gradvis lättas. Den första fasen är fas 3, i fas 1 finns inga restriktioner kvar. För bygdegårdar kan det vara värt att notera att det bland annat kommer nya föreskrifter för marknader, motionslopp och lägerverksamhet. Det blir även tillåtet med 50 personer sittandes inomhus vid offentliga och allmänna sammankomster. Det är Folkhälsomyndigheten som får i uppdrag att besluta när respektive fas kan inledas beroende på det aktuella smittspridningsläget.

Restriktioner från den 1 juni, fas 1 – steg 1 (med krav på smittskyddsåtgärder):

  • På biografer, teatrar och andra evenemang med sittplatser inomhus tillåts 50 personer
  • På sport-, kultur- och andra evenemang utomhus med stående publik tillåts 100 personer
  • På sport-, kultur- och andra evenemang utomhus med sittplatser tillåts 500 personer
  • Motionslopp och tävlingar som orientering, segling och cykel tillåts för 150 personer
  • För loppisar och andra marknader gäller inte längre regeln om åtta personer för offentliga tillställningar
  • Sommarläger och andra aktiviteter för barn tillåts
  • Mindre cuper och tävlingar för barn både inomhus och utomhus tillåts

(källa: www.svt.se/nyheter/inrikes/lista-sa-ska-sverige-oppnas-upp-i-fem-steg)

De nya reglerna från och med den 1 juni berör inte privata sammankomster inomhus i en hyrd lokal, i det fallet är det fortfarande 8 personer som är maxgränsen. Detta lättas först i fas 2, fas 2 – steg 2 planeras inledas den 1 juli om smittläget tillåter.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida:
www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/maj/forslag-om-anpassade-smittskyddsatgarder/

Ladda ner ”Vidareutveckling och konkretisering av nivåerna för den fortsatta anpassningen av smittskyddsåtgärder för covid-19” där mer detaljerad information finns.

Vi hänvisar till er lokala polismyndighet eller länsstyrelse vid frågor om enskilda arrangemang och hur restriktionerna ska tolkas.

Pandemilag

Under fredagen 8 januari röstades en ny pandemilag igenom av Sveriges riksdag. Lagen gäller från 10 januari till 30 september 2021 och innebär flera smittskyddsåtgärder samt begräsningar för privatpersoner och verksamheter. Polisen kan ställa in eller upplösa en tillställning som bryter mot lagen. Påföljden för brott mot lagen är böter eller fängelse i högst sex månader.

I lagen tydliggörs ansvaret för den som hyr ut en lokal. För bygdegårdar är det därför viktigt att det finns ett avtal med den som hyr och att det framgår i avtalet att överenskommelsen är att uthyrningen sker inom lagen och följer de nuvarande begränsningarna om antalet personer som får samlas. Hyresförfrågningar som innebär brott mot lagen ska avböjas.

När gäller maxbegränsning om 8 personer
Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.

Maxbegränsning om åtta personer gäller endast inomhus utan anvisade sittplatser.

Privata sammankomster

Maxbegränsning om åtta personer gäller endast inomhus.

En privat sammankomst har någon form av socialt syfte t.ex. bröllopsfest, dopfika, födelsedagsmiddag etc. Det är uthyraren som har ansvaret att antalet inte överskrids inomhus. Ha därför med denna begränsning tydligt i uthyrningskontraktet för att inte bli skyldig till lagbrott. Utomhus gäller dock inte begränsningen om åtta personer när det gäller privata sammankomster. Att hyra ut trädgården till fler än åtta går alltså bra. Kök för tillredning av mat och andra förberedelser inomhus begränsas till åtta personer. Toaletter kan användas av deltagare under uthyrningen men med en tydlig rutin för hur restriktioner om avstånd hålls så att köbildning inomhus aldrig uppstår. Även då gäller max åtta personer inomhus.

Specialregler för årsmöten

Årsmöten omfattas inte av pandemilagstiftningen, det ses varken som en privat eller allmän sammankomst och därför får årsmöten hållas både inomhus och utomhus oavsett deltagarantal. Ni ska också alltid se till att skapa förutsättningar för att deltagare ska kunna följa folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer om allas ansvar.

Ibland bedömer polisen också andra typer av medlemsmöten som motsvarande till årsmöten, alltså att de får hållas utan begränsning om deltagarantal. Hör med din lokala polis!

Följ alltid rekommendationer

Oavsett om ett arrangemang ses som en offentlig tillställning, allmän sammankomst eller privat sammankomst ska folkhälsomyndighetens restriktioner och allmänna råd om allas ansvar hållas: Att hålla avstånd, tvätta händerna och begränsa sitt umgänge. Detta gäller även vaccinerade eller personer som haft covid-19. Rekommendationerna uppdateras löpande, se till att ni har koll på det senaste. I maj månad förväntas nuvarande rekommendationer uppdateras.

Kontakta din länsstyrelse för frågor

Länsstyrelserna har i uppdrag att utöva tillsyn över att regeringens, Folkhälsomyndighetens eller länsstyrelsens föreskrifter följs. Kontroller kan ske på distans eller genom besök på plats. Om ni har frågor kring hur bestämmelser ska tolkas kan ni ta kontakt med er Länsstyrelse för mer information.
www.lansstyrelsen.se

Mer information finns även här:
www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle/lansstyrelsens-arbete-med-anledning-av-covid-19/tillsyn-av-den-tillfalliga-covid-19-lagen.html


Lokala råd och aktuell smittspridning

Här kan du se vad som gäller i olika regioner:
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad

Här kan du se aktuell statistik för coronasmittspridningen per region, kommun och stadsdel:
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/bekraftade-fall-i-sverige/

För att motverka spridningen av covid-19 krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra.

Med anledning av risken för smittspridning vill Bygdegårdarnas Riksförbund hänvisa alla bygdegårdsföreningar och bygdegårdsdistrikt till myndigheternas rekommendationer. Tänk på att situationen snabbt kan förändras så det är viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad om myndighetens senaste fattade beslut.


Information om smittskydd med anledning av coronaviruset

I samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vill Bygdegårdarnas Riksförbund sprida information för att fortsätta bromsa smittspridningen av corona/covid-19. Med rätt kunskap kan du skydda dig själv och andra.

Länkar för mer information

Coronapandemin: Detta gäller just nu
På Krisinformation.se hittar du alltid en sammanställning av de förbud och de råd och rekommendationer som gäller just nu. Du hittar även länkar till fördjupad information.
www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu

Annonsmaterial med nationella budskap inför vår och valborg
MSB producerar kontinuerligt informationsmaterial och filmer med budskap om hur alla kan hjälpa till att minska smittspridningen. Du kan ladda ner/dela och använda materialet i dina egna kanaler för att hjälpa oss att sprida budskapen. Just nu har budskapen fokus på nuvarande rekommendationer kopplade till våren och dess högtider. Inför valborg har en särskild film med glimten i ögat och en valborgshälsning premiär. Filmen finns också som fil att ladda nerom du vill sprida den i egna kanaler.

Annonsmaterial med nationella budskap:
www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/msbs-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/ladda-ned-annons–och-kampanjmaterial/annonsmaterial-med-nationella-budskap/

Valborgshälsning från svenska myndigheter på Youtube:
youtu.be/5DVWy0GVf-A

Länk till samlad information om covid-19 hos Folkhälsomyndigheten:
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Länk till myndighetsgemensam information om covid-19:
www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

Aktuell och bekräftad information om covid-19 på krisinformation.se. Samlad regional information om hanteringen av covid-19.
www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/regional-information-om-coronaviruset

Länkar till information på flera språk:
www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/andra-sprakother-languages

www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/juni/nationell-telefonlinje-om-det-nya-coronaviruset-pa-flera-sprak/

Film från MSB tillsammans med Myndigheten för delaktighet samt organisationen FUB om covid-19 för personer med intellektuell funktionsnedsättning:
https://www.youtube.com/watch?v=psYBOsp5h6M&feature=emb_logo

Länkar till information om att vara källkritisk:
www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/om-krisen-kommer/kallkritik

www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/om-krisen-kommer/om-sociala-medier-i-handelser-och-kriser

1177 Hur tar jag hand om mig/någon som är sjuk på bästa sätt?
www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/vad-kan-jag-gora-sjalv/

1177 Hur kan jag undvika att bli smittad – hur bör man tänka hemma om någon är sjuk?
www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/sa-minskar-du-risken-att-bli-sjuk/

1177 Hemisolering för den som bor med en covid-19-smittad person
www.1177.se/Stockholm/aktuellt/aktuellt-i-stockholms-lan/om-hemisolering/

Informationsverige.se med informationsfilmer om tester textad på enkel svenska
www.informationsverige.se/sv/mer-om-sverige/samhalle/nyheter/om-nya-coronaviruset/filmer/filmer-svenska/

Krisinformation.se om covid-19 och tester
www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/lakemedel-behandling-och-provtagning

Krisinformation.se om vaccin, läkemedel och behandling av covid-19:
www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/vaccin

Jämställdhetsmyndigheten angående covid-19 och våldsutsatthet inklusive material för spridning:
www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/covid-19
www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/covid-19/informationsmaterial-for-spridning-2/tillsammans-mot-vald

MSB, utbildningsmaterial om beredskapen inför olika kriser. Filmen Rädd eller beredd med tre avsnitt samt tillhörande scenarioövning och handledning. För föreningar och grupper:
www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap–civilt-forsvar/samlat-stod-till-kommuner/krisberedskapsveckan/radd-eller-beredd/

Stödgrupp för coronakrisen

Verksamhetsutvecklare organisation och landsbygd

Sofia Ohlsson

070-440 89 42

sofia.ohlsson@bygdegardarna.se

Verksamhetsutvecklare film och ungdom

Anna Öhman

070–881 34 43

anna.ohman@bygdegardarna.se

Verksamhetsutvecklare konst och kultur

Stefan Löfgren

070-347 43 86

stefan.lofgren@bygdegardarna.se

Förbundschef

Karin Fälldin

072-519 20 62

karin.falldin@bygdegardarna.se