Bakgrundsbild
  • Hem
  • Om oss
  • Information och åtgärder angående covid-19

Information och åtgärder angående covid-19

Bygdegårdarnas Riksförbund ger här information om hur vi arbetar utifrån information kopplat till covid-19.

Aktuellt läge

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för samhällsspridning av covid-19 som mycket hög sedan den 10 mars. Allmän spridning ses inte i hela landet, men i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen (i dagsläget, 16 mars 2020).

Världshälsoorganisationen WHO deklarerade den 11 mars att covid-19 är en pandemi. Regeringen förbjöd samma dag allmänna sammankomster för evenemang med 500 personer eller fler. Den 27 mars förbjöd regeringen allmänna sammankomster på mer än 50 personer.

Med anledning av risken för smittspridning vill Bygdegårdarnas Riksförbund hänvisa alla bygdegårdsföreningar och bygdegårdsdistrikt till myndigheternas rekommendationer. Situationen kan ändras från dag till dag varför det är viktigt att hela tiden fatta beslut utifrån aktuella fakta och råd. Situationen ser också olika ut över landet varför det för en förening kan vara logiskt att ställa in ett evenemang medan en annan förening genomför evenemang som vanligt. Det är alltid respektive styrelse som utifrån de lokala förutsättningarna fattar beslut om bygdegårdens eller bygdegårdsdistriktets verksamhet.

Med hänsyn till riskgrupperna måste alla ta ansvar för att minska smittspridning i landet. Det är dock inte liktydigt med att ställa in alla mindre evenemang i hela landet. Viktigast är att anamma ett beteende som minskar spridning och skyddar riskgrupperna från smitta.

Ställa in eller genomföra evenemang

För att avgöra om ett evenemang kan genomföras säkert eller inte har Folkhälsomyndigheten tagit fram en mall för riskbedömning vilket hjälper er att fatta ett välgrundat beslut, se länk nedan.

Om man genomför sitt möte fysiskt kan vissa förhållningssätt hjälpa till att minska risken för smittspridning såsom att inte hälsa i hand, att vissa deltagare kan vara med på länk istället för fysiskt, och dylikt.

Se Folkhälsomyndighetens film om hur du skyddar dig och andra från smittspridning.

Använd Folkhälsomyndighetens råd för riskbedömning av evenemang och sammankomster.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Hur har din förening drabbats av coronakrisen?

Många bygdegårdar står tomma på grund av inställda evenemang och avbokade uthyrning. Bygdegårdarnas Riksförbund arbetar för att påverka beslutsfattare så att bygdegårdar får del av de krisstöd som finnas tillgå. Hjälp oss i detta arbete genom att fylla i en enkät för hur din bygdegård har drabbats. All statistik och fakta hjälper oss i vårt påverkansarbete gentemot politiker och myndigheter.

Fyll i BR:s enkät: https://forms.gle/XJRcmhRqQpwHJ83z5

Har din förening gjort en insats för att underlätta konsekvenserna av coronakrisen?

Vi vill gärna dela med oss av goda initiativ som har tagits för att till exempel stötta riskgrupper eller annat i bygdegårdsföreningar och behöver er hjälp. Mejla till tipsa@bygdegardarna.se och berätta för oss så kan vi dela det i sociala medier och skriva om det i tidskriften Bygdegården.

Distansmöten

Eftersom det på grund coronasmittspridningen finns begränsningar för att träffas fysiskt kan digitala distansmöten vara ett alternativ. BR har samlat ihop tips på kostnadsfria verktyg och hur man genomför ett bra distansmöte.

Läs mer om olika distansmötesverktyg

Läs även tips för bra distansmöten


Distriktsstämmor

Läs mer om hur bygdegårdsdistriktsstämmor hanteras  >>