Bakgrundsbild
  • Hem
  • Om oss
  • Information och åtgärder angående covid-19

Information och åtgärder angående covid-19

Bygdegårdarnas Riksförbund ger här information om hur vi arbetar utifrån information kopplat till covid-19.

Sedan i mars pågår coronapandemin. För att minska spridningen av covid-19 (som orsakas av coronaviruset) har regeringen och Folkhälsomyndigheten gått ut med olika restriktioner, råd och rekommendationer. Råden kan se olika ut för olika regioner.

Här kan du se vad som gäller i olika regioner:
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad

Här kan du se aktuell statistik för coronasmittspridningen per region, kommun och stadsdel:
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/bekraftade-fall-i-sverige/

För att motverka spridningen av covid-19 krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra.

Med anledning av risken för smittspridning vill Bygdegårdarnas Riksförbund hänvisa alla bygdegårdsföreningar och bygdegårdsdistrikt till myndigheternas rekommendationer. Tänk på att situationen snabbt kan förändras så det är viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad om myndighetens senaste fattade beslut.

Information om smittskydd med anledning av coronaviruset

I samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vill Bygdegårdarnas Riksförbund sprida information för att fortsätta bromsa smittspridningen av corona/covid-19. Med rätt kunskap kan du skydda dig själv och andra.

Länk till samlad information om covid-19 hos Folkhälsomyndigheten:
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Länk till myndighetsgemensam information om covid-19:
www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

Länkar till information på flera språk:
www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/andra-sprakother-languages

www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/juni/nationell-telefonlinje-om-det-nya-coronaviruset-pa-flera-sprak/

Länkar till information om att vara källkritisk:
www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/om-krisen-kommer/kallkritik

www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/om-krisen-kommer/om-sociala-medier-i-handelser-och-kriser

1177 Hur tar jag hand om mig/någon som är sjuk på bästa sätt?
www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/vad-kan-jag-gora-sjalv/

1177 Hur kan jag undvika att bli smittad – hur bör man tänka hemma om någon är sjuk?
www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/sa-minskar-du-risken-att-bli-sjuk/

1177 Hemisolering för den som bor med en covid-19-smittad person
www.1177.se/Stockholm/aktuellt/aktuellt-i-stockholms-lan/om-hemisolering/

Informationsverige.se med informationsfilmer om tester textad på enkel svenska
www.informationsverige.se/sv/mer-om-sverige/samhalle/nyheter/om-nya-coronaviruset/filmer/filmer-svenska/

Krisinformation.se om covid-19 och tester
www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/lakemedel-behandling-och-provtagning

Stödgrupp för coronakrisen

Verksamhetsutvecklare organisation och landsbygd

Sofia Ohlsson

070-440 89 42

sofia.ohlsson@bygdegardarna.se

Verksamhetsutvecklare film och ungdom

Anna Öhman

070–881 34 43

anna.ohman@bygdegardarna.se

Verksamhetsutvecklare konst och kultur

Stefan Löfgren

070-347 43 86

stefan.lofgren@bygdegardarna.se

Förbundschef

Karin Fälldin

072-519 20 62

karin.falldin@bygdegardarna.se