Bakgrundsbild

Stort fokus på beredskap

Bygdegårdsrörelsen har sedan i våras genomfört ett stort antal aktiviteter inom ramen för satsningen på kris, beredskap och totalförsvar.

Björn Körlof, som är expert inom detta område och verkar på deltid inom förbundskansliet, har hållit ett tiotal möten digitalt och fysiskt på olika platser i landet där bygdegårdsdistrikt och olika föreningar stått som arrangörer.

– Många frågor har ventilerats, allt från praktiska frågor om hur bygdegården ska försörjas med el och vatten vid olika kriser till större frågor om hur bygdegården och dess medlemmar ska kunna bli en del av den viktiga kommunala kris och beredskapsplaneringen, säger Björn Körlof.

Tidigt beslöts också att söka genomföra en större temadag med fokus på civilsamhällesorganisationernas roll i kris och i krigsberedskapen. Den äger rum i Stockholm den 26 oktober med deltagande också från försvarsberedningen, flera olika viktiga myndigheter och en grupp andra civilsamhällesorganisationer.

– Temadagens möte är nu fulltecknad med 120 deltagare och fler än så rymmer inte möteslokalen. Men vi kommer även att livesända hela dagen, berättar Björn.

Temadagen är tänkt mynna ut i en gemensam hållning till hur civilsamhällets organisationer och kommunerna ska bearbeta frågor om hur dessa organisationer kan medverka i den kommunala beredskapsverksamheten.

– Vi vill lägga grunden för fortsatt aktivitet runt om i landet med en gemensam inriktning. Förhoppningsvis kan dagen bli en startpunkt för hur vi gemensamt kan ta fram en handlingsplan för den fortsatta verksamheten inom detta område, säger Björn.

Bygdegårdarnas Riksförbund har även skrivit två olika ansökningar till MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) på detta tema. Den ena avser en ansökan om bidrag till verksamhet inriktad på den enskildes förutsättningar att hantera olika kriser. Den andra avser en ansökan om att MSB bör ändra sina regler för hur ansökningar kan ske i anslagen 2:4 och 2:6.

– I nuläget är det inte möjligt att söka medel för den inriktning som bygdegårdsrörelsen har med att söka finna former för samverkan mellan olika organisationer och kommunerna på kommunal nivå i beredskapsarbetet, förklarar Björn.

Bygdegårdarnas Riksförbund och Studieförbundet Vuxenskolan har tagit fram studiecirkeln ”Bygdegården ett nav vid kris” där Björn Körlof har skrivit en handledning för studiecirkelledarna. Den 23 september hölls en digital ledarutbildning där många från bygdegårdsrörelsen var med och fick information om studiecirkeln och hur man kan komma i gång.

– Intresset var stort. Det är naturligtvis en stor förhoppning att studiecirklarna nu kan komma i gång under hösten! avslutar Björn.

Läs mer om studiecirkeln Beredskap – bygdegården, ett nav vid kris  >>

Totalförsvarsövning i Linköping under Aurora 23. Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten
Totalförsvarsövning i Linköping under Aurora 23. Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten