Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Sök riktat krisstöd via Bygdegårdarnas Riksförbund

Sök riktat krisstöd via Bygdegårdarnas Riksförbund

Den 10 september presenterade regeringen ett riktat krisstöd till allmänna samlingslokaler i och med coronapandemins konsekvenser. Stödet går inte bara till bygdegårdar utan även till andra allmänna samlingslokaler. Förra året fanns 75 miljoner kronor att söka varav bygdegårdsföreningarna tilldelades 27 896 000 kronor. I år finns 50 miljoner att söka.

Alla bygdegårdsföreningar söker detta stöd via Bygdegårdarnas Riksförbund. Riksförbundet gör en samlad ansökan till Boverket som är den myndighet som fördelar stödet. Alla bygdegårdsföreningar som i ansökan uppger att de är i behov av stöd kommer få bidrag. Kravet är att föreningen årsrapporterat till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Ansökan är öppen mellan den 12 maj och 11 juni.

Läs mer om det riktade krisstödet