Bakgrundsbild

Sök riktat krisstöd via Bygdegårdarnas Riksförbund

Den 10 september presenterade regeringen ett riktat krisstöd till allmänna samlingslokaler i och med coronapandemins konsekvenser. Stödet går inte bara till bygdegårdar utan även till andra allmänna samlingslokaler. Förra året fanns 75 miljoner kronor att söka varav bygdegårdsföreningarna tilldelades 27 896 000 kronor. I år finns 50 miljoner att söka.

Alla bygdegårdsföreningar söker detta stöd via Bygdegårdarnas Riksförbund. Riksförbundet gör en samlad ansökan till Boverket som är den myndighet som fördelar stödet. Alla bygdegårdsföreningar som i ansökan uppger att de är i behov av stöd kommer få bidrag. Kravet är att föreningen årsrapporterat till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Ansökan

Ansökan avslutades 11 juni 2021. Krisstödet baseras på föreningens fasta kostnader för helåret 2019. Stickprov för att kontrollera inkomna ansökningar kommer genomföras.

Beslut och utbetalning av stöd

I juli får Bygdegårdarnas Riksförbund Boverkets besked och strax därefter utbetalning av stöd. Efter detta börjar riksförbundets arbete med att fördela stödet och göra utbetalningar till er i bygdegårdsföreningarna. I september kommer ni få besked om stödsumma och i september/oktober kommer utbetalning till er att ske.

Vanliga frågor och svar

Svar på de vanligaste frågorna hittar du nedan. Frågor kan också besvaras av Bygdegårdarnas Riksförbunds kansli via mejl eller telefon men i första hand hänvisar vi hit och till webbinariet den 23 maj. Du kan se webbinariet längst ned på sidan eller på Youtube via: youtu.be/lim7x6ljBvg.

När och hur görs ansökan?
Ansökan skedde digitalt mellan den 12 maj och 11 juni 2021.

Vilka uppgifter behöver vi ha tillgängliga för att göra ansökan?

  • Medlemsnummer
  • Organisationsnummer
  • Kontouppgifter för utbetalning
  • Föreningens ekonomiska redovisning för 2019

För att se frågorna i ansökan kan du ladda ner följande fil:

Kan vi spara vår ansökan och fortsätta fylla i senare?
Nej, använd pdf:en ovan för att plocka fram de uppgifter ni behöver och fyll därefter i formuläret.

Kan vi ändra i ansökan efter att vi har skickat i den?
Ni kan inte själva ändra i inskickad ansökan. Om det är något litet kan ni kontakta BR:s kansli för ändring, annars kan ni fylla i en ny ansökan så använder vi den som skickades in sist.

Kan vi få se vår ansökan?
Den ska skickas ut automatiskt när ni har skickat in formuläret, om den inte gör det kontakta BR:s kansli.

Ska vi skicka in vår ekonomiska redovisning?
Nej. När du gör din ansökan utgår du ifrån er redovisning från 2019. I ansökan blir du ombedd att försäkra på heder och samvete att de uppgifter du lämnar in stämmer. Stickprov kommer ske där vi ber några föreningar skicka in sin ekonomiska redovisning.

Vem kan söka krisstödet?
Alla medlemsföreningar i Bygdegårdarnas Riksförbund som skickat in en årsrapport kan söka.

Vi har inte årsrapporterat kan vi ansöka ändå?
Att årsrapportera är ett krav för att ansöka om det riktade krisstödet. Gör det nu direkt så hinner du ansöka om krisstödet. Om du saknar inloggningsuppgifter kontaktar du BR:s kansli.

Se info om årsrapportering här

Gör din årsrapportering här

Vad baseras stödet på?
Föreningens fasta kostnader per 2019 ligger till grund för bedömningen. Alla föreningar som skickar in ansökan, gjort sin årsrapport och i ansökan kryssar i att de är i behov av stöd kommer få en viss procentandel baserat på deras fasta kostnader.

Föreningar som i ansökan uppger att de inte är i behov av krisstöd kommer inte beviljas stöd.

Vad innebär fasta kostnader
Fasta kostnader är kostnader som är de samma även när verksamheten står stilla. Exempel på fasta kostnader kan gälla lokalkostnader såsom hyra eller räntor, försäkring, avskrivningar på anläggningstillgångar och personalkostnader för tillsvidareanställd personal. Löpande underhållskostnader som krävs för att hålla föreningen och bygdegården igång bedöms också som fasta kostnader i denna ansökan, exempelvis städ och snöröjning. I ansökningsformuläret ser du vilka fasta kostnader som efterfrågas. Möjlighet finns också att komplettera med fler fasta kostnader när du svarar i formuläret.

Varför efterfrågar ni siffror från 2019 istället för 2020?
2019 är ett normalår (hur det såg ut innan pandemin). Vi vet att många föreningar skurit ner på sina fasta kostnader under 2020 och vill inte missgynna dem genom att använda 2020 som grund för bidraget.

Vi är en ny förening och har inga fasta kostnader från 2019, hur ska vi göra?
Kontakta Bygdegårdarnas Riksförbunds kansli om ni saknar fasta kostnader från 2019. En prognos för 2021 eller fasta kostnader från 2020 kan ligga till grund efter överenskommelse.

Var skriver vi in vårt intäktsbortfall?
Ni skriver inte in uppgift om intäktsbortfall. Ni specificerar i ansökan vilka fasta kostnader föreningen haft under 2019 vilket stödet kommer baseras på.

Kommer andra mottagna krisstöd påverka vårt bidrag från er?
Nej. Ni behöver inte specificera andra mottagna krisstöd i ansökan eftersom dessa inte påverkar bedömningen för detta riktade krisstöd.

Ska andra beviljade krisstöd meddelas till er i efterhand?
Nej. Andra krisstöd påverkar inte denna ansökan om riktat krisstöd och behöver därför inte meddelas.

Hur fattas beslut om vilket stödbelopp som betalas ut?
Bygdegårdarnas Riksförbund samordnar en gemensam ansökan till Boverket. Boverket tar sedan ett beslut om fördelning av stödet på 50 miljoner kronor mellan samlingslokaler som skickat in ansökan (Bygdegårdarnas Riksförbund, Våra gårdar, Folkets hus och parker samt icke anslutna samlingslokaler).

I juli får Bygdegårdarnas Riksförbund Boverkets besked om stödsumma och strax därefter utbetalning av stödet. Efter detta börjar riksförbundets arbete med att fördela stödet och göra utbetalningar till er i bygdegårdsföreningarna. Det är Bygdegårdarnas Riksförbunds styrelse som fattar beslut om hur stödet fördelas mellan bygdegårdsföreningarna baserat på era inskickade ansökningar.

Hur redovisas stödet i efterhand?
Det är Bygdegårdarnas Riksförbund som redovisar stödet till Boverket. Föreningarna kommer inte behöva skicka underlag för slutredovisning. I undantagsfall kan stickprov för utbetalda krisstöd göras. I de fallen kan redovisning eller underlag efterfrågas.

När betalas stödet ut?
I augusti/september kommer ni få besked om beviljat stöd och i september/oktober kommer utbetalning till er att ske.

Var hittar jag vårt medlemsnummer?
Ni hittar ert medlemsnummer på senaste försäkringsfakturan eller kontakta BR:s kansli.

Vad innebär frågan om föreningen är i behov av ekonomiskt stöd med anledning av coronapandemin?
Genom att gradera hur ekonomiskt utsatta ni är av pandemin (1-5) hjälper ni oss att få en bild av hur behovet ser ut. De föreningar som svarar alternativ 1 (Nej, vi klarar oss bra) kommer då att undantas från utdelning av stöd. Övriga svar (alternativ 2-5) innebär att er förening kommer få stöd. De föreningar som är värst drabbade kan beviljas vissa fördelar så som skyndsam utbetalning.