• Hem
  • Nyheter
  • Skydda bygdegården – vanliga scenarion och fallgropar

Skydda bygdegården – vanliga scenarion och fallgropar

1. Att skriva av

Scenario: Bygdegårdsförening ombeds skicka in ett uppdaterat försäkringsunderlag. Kassör skriver av uppgifterna från försäkringsfakturan och lämnar därmed in exakt samma uppgifter. Är försäkringen uppdaterad?

Kommentar: Nja. Försäkringsgivaren har tagit sitt ansvar och fått in ett nytt underlag men själva föreningen är i samma osäkra läge som tidigare. Stor risk finns att föreningen är felförsäkrad och antingen betalar onödigt hög premie eller vid skada inte får ersättning motsvarande sina förväntningar. Uppdatera ert försäkringsunderlag på denna blankett.

 

2. Att betala i onödan

Scenario: Förening ser över försäkringsfakturan och finner att ett förråd som revs för 15 år sedan är försäkrat. Föreningen har betalat premie för förrådet i onödan i 15 år.

Kommentar: Det är hela styrelsen ansvar att hålla föreningen korrekt försäkrad. När faktura och försäkringsbesked skickas ut i början av december bör hela styrelsen kritiskt granska uppgifterna över vad ni har försäkrat. Saknas något? Är ni över- eller underförsäkrade? Låt försäkring och underhåll vara en stående punkt på styrelsemötets agenda. Vi brukar sammanfatta det i devisen: Granska först. Betala sen.

 

3. Att få förväntningarna krossade

Scenario: Uthus som var försäkrat som en oisolerad byggnad i kategori 2. Helt i sin ordning ända tills man renoverar, isolerar och installerar en toalett i byggnaden. I en storm blåser ett träd ned över byggnaden och föreningen ersätts för ett enkelt uthus och får inte den ersättning man förväntat sig.  

Kommentar: Ett tydligt exempel på ett underförsäkrat hus. Genom att låta försäkring och underhåll vara en stående punkt på styrelsemötets agenda minskar risken för liknande missar. Och att åtminstone kika på specifikationen vid förnyelsen i december: Granska först. Betala sen.

 

4. Att hoppas på det bästa

Scenario: ”Vi har betalat försäkringspremien så allt löser sig om vi drabbas av skada.”

 Kommentar: Ja, men föreningen har ett större ansvar än att bara betala försäkringspremien. Det finns skyddskrav som ställs på föreningen och om dessa inte uppfylls riskerar föreningen att få reducerad ersättning vid skada. Skyddskraven är högre än vad som ställs på en privatperson i en Villahemförsäkring men naturligtvis också lägre än vad som ställs på ett stort industriföretag.

Skyddskraven omfattar bland annat: krav på att hålla 15°C i underhållsvärme, att uppfylla skyddsklass 1 vad gäller inbrottssäkerhet, ha regelbunden tillsyn, följa säkerhetsföreskrifter kring heta arbeten samt att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (enligt lagen om skydd mot olyckor). Läs in er på vilka skyddskrav som finns i försäkringsbeskeden.

5. Att skjuta över ansvar

Scenario: ”Det där trädet skulle nog falla olyckligt om det blåser på någon dag. Det borde någon ta tag i.”

Kommentar: Försäkringen gäller för skada eller förlust genom en plötslig och oförutsedd skada. Kända skaderisker gäller det därför att själva ta tag i och inte sopa under mattan. En ersättningsbar skada för också med sig tråkigt merarbete och oförutsedda utgifter såsom självrisker och nedsättningar (en gammal sak ersätts inte med en ny utan att försäkringstagaren får stå för förbättringen). Försäkringen ersätter inte heller skador som beror på bristande underhåll (dessa är ju inte plötsliga och oförutsägbara). Ta kontroll över underhållet med checklistan ”Årlig genomgång av fastigheten”.

Föreningen ansvarar också för att skyndsamt anmäla skador, göra vad man kan för att begränsa följderna och anmäla ändringar i verksamheten som kan medföra ökad risk.