Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Revidering av riktat krisstöd från Bygdegårdarnas Riksförbund

Revidering av riktat krisstöd från Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund beviljades av Boverket 27 896 000 kronor att fördela i riktat krisstöd med anledning av coronapandemin till våra bygdegårdsföreningar. Alla föreningar som i sin ansökan till riksförbundet uppvisade en förlust jämfört med ett normalår samt angivit att de är i behov av stöd får stödpengar. Stödet baseras på hur stor förlust var och en har gjort med en garanterad lägstanivå på 5 000 kr i stödsumma. 104 föreningar kvalificerar sig för att få lägstanivån, resterande föreningar får 42,37 procent av sin förlust.

I februari gjordes en revidering av stödet då några föreningar hört av sig om att de fått för mycket i stödsumma och rättade till sina siffror. Två föreningar som inte fått stöd i första omgången fick i revideringen 42,37 procent av sina förluster och resterande pengar fördelades jämt mellan de föreningar som i ansökan angett att de är väldigt hårt ekonomiskt utsatta och behöver stöd för att överleva pandemin (kategori 4 och 5 i en 5-gradig skala). 5 705 kronor vardera gick till dessa 164 föreningar.

Utbetalning av stödet gjordes i januari 2021 och det extra stöd som betalas ut efter det reviderade beslutet kommer under årets första kvartal. Under 2021 kommer också ett nytt riktat krisstöd att utlysas via Bygdegårdarnas Riksförbund.

Läs mer om det riktade krisstödet