Bakgrundsbild

Skydda föreningens ekonomi

Tuffa finansiella tider sätter fokus på föreningens ekonomi och ökar ytterligare ansvaret på styrelsen. En hel del kan ändå göras för att påverka er försäkringspremie och vilken självrisken skulle bli vid skada.

1. Självrisk? Nej, tack!
Säker föreningsgård är en kost­nadsfri distansutbildning som kan genomföras när, hur och var du/ni vill. Syftet med utbildningen är att höja kunskaperna kring de vanligas­te skaderiskerna i bygdegården, hur dessa förebyggs och hur Bygdegårdsförsäkringen gäller. Gå hela utbildningen och certifiera er så får föreningen dessutom en självrisk­check värde 10 500 kr samt 20% tillbaka på inbetald försäkringspremie. Läs mer på sakerforeningsgard.se

2. Är ni korrekt försäkrade?
Det händer att funktionärer ringer in till försäkringskansliet och efter lite dialog upptäcker att de betalat försäkringspremie i onödan i flera år då faktura/specifikation inte stäm­mer med föreningens egendomar. Se över vad som står med på er specifi­kation och fyll i ett nytt uppdaterat underlag. Blankett för att uppdatera försäkringen

3. Vad är er saker värda?
Fundera över vad föreningens lö­segendom är värd. Är den för högt eller för lågt värderad? Det värde som ska uppskattas är vad sakerna skulle vara värda på andrahands­marknaden om de skulle säljas idag. Räkna inte med affektionsvärde och inte heller nypris. Lösegendom för­säkras i intervaller om 5 basbelopp. Det lägsta värde som kan väljas för att försäkra lösegendom är alltså 262 500 kronor.

4. Samla upp till 30% rabatt
Samla upp till 30% i säkerhetsra­batt på premien för byggnader och lösegendom som skyddas av vissa skadeförebyggande åtgärder. Kanske har ni redan en del av åtgärderna installerade utan att ha skickat in blanketten för rabatt? Annars är den enklaste åtgärden att sätta upp serie­kopplade brandvarnare, vilket kostar några hundralappar och ger 5% rabatt på premien för bygdegården årligen. Genom att vidta skadeförebyggande åtgärder såsom brand-, inbrottslarm och vattenfelsbrytare får ni dessutom halverad eller helt slopad självrisk. Blankett för rabatt

5. Tillsyn, tillsyn, tillsyn
Vikten av tillsyn kan inte nog beto­nas. Se till att ta ett varv inne i och runt bygdegården varje vecka så ser ni till att följderna av eventuella skador inte blir större eller kostsam­mare än nödvändigt. Planerar ni att kallställa lokalerna i vinter? Var noggranna med att tömma vatten­ledningarna på korrekt vis. Flera är föreningarna som tror sig ha tömt systemet men som ändå drabbas av vattenskada under vintern.

6. Prioritera underhållet
Skador beroende på bristande un­derhåll går tyvärr inte på försäkring­en. Därför är det centralt att ha koll på underhållet och vidta de åtgärder som ekonomi och krafter tillåter. Besiktiga, prioritera och gör upp en plan. Finns det saker att göra med små medel? Läs mer om finansiering

7. Få eknomiskt bidrag
Installera brand-, inbrottslarm eller vattenfelsbrytare och få hela 50% av investeringen tillbaka, maximalt 10 000 kronor per larmtyp. Välj fritt bland vattenfelsbrytare och larm på marknaden. Läs mer om bidrag och rabatter