Bakgrundsbild

Nya krisstöd till kulturen

På dagens pressträff med kultur- och demokratiminister Amanda Lind presenterades nya stöd till kulturen. Totalt anslås ytterligare 1,3 miljarder för kris- och stimulansstöd och ett nytt evenemangsstöd på 3 miljarder.

Nu får Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, Svenska Filminstitutet, Författarfonden och Sametinget nya uppdrag att fördela ytterligare 1,3 miljarder till kulturområdet. Det är ett kris- och stimulansstöd som följer på tidigare krisstöd. Fördelningen mellan dem presenterades inte vid pressträffen och hur de kommer hanteras meddelas senare. För medlemsföreningar i Bygdegårdarnas Riksförbund är det medel via Statens kulturråd som kan bli aktuellt och för de som bedriver biografer via Svenska Filminstitutet. Evenemangsstödet siktar in sig på evenemang som planeras genomföras under perioden juli till december 2021 och som inte kan genomföras eller måste begränsas i stor utsträckning.

– Jag vill vara tydlig med att krisen inte kommer att gå över med det här krispaketet. Eller med nästa. Vi har ett arbete framför oss som kommer att ta många år. Det arbetet kommer att kräva oss alla. Det här är ett budskap som jag vill skicka till politiker runt om i hela landet. Alternativet, att låta kulturen, att låta idrottsrörelsen, långsamt tyna bort – det är otänkbart, säger Amanda Lind.

Kulturen består av ett avancerat lapptäcke där flera parter samsas – som den yrkesverksamme utövande konstnären, den ideella arrangören, den egenskapande kulturutövaren och den besökande publiken. Av detta skäl krävs också samhällets stöd för att få konstnären att överleva såväl som den ideella att hålla ut.

Precis som kultur- och demokratiministern beskriver krävs också stöd och dialog från såväl regional som kommunal nivå. Se det som en uppmaning att fortsätta eller inleda dialog mellan regioner och bygdegårdsdistrikt samt mellan kommuner och bygdegårdsföreningar. För här kommer krävas både ekonomiskt stöd under lång tid men även en aktiv dialog för att hjälpas åt för kulturens överlevnad och återstart i en öppen demokrati. Trots en pågående pandemi måste de nationella kulturpolitiska målen eftersträvas, som ”främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor”.

www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/kris–och-stimulansstod-till-kulturomradet

www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/stod-till-arrangorer-av-evenemang

Läs mer om vårt arbete runt coronapandemin