Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Kaxig utställning med satirtecknare på Sörmlands museum

Kaxig utställning med satirtecknare på Sörmlands museum

Lördagen den 4 september var det invigning av utställningen Vässa pennan som finns på Sörmlands museum i Nyköping tre veckor framåt. Utställning består av över 70 satirteckningar av 5 välkända tecknare.

– Detta är första och antagligen enda gången Vässa Pennan visas på ett museum. Vi har valt platsen för att manifestera samverkan mellan offentliga institutioner och föreningslivet när det gäller demokrati- och yttranderättsfrågor, säger Ulla Johanson som är ordförande för Södermanlands bygdegårdsdistrikt.

I minglet sågs flera kända profiler från kultulivet, bygdegårds- och hembygdsföreningar. Därtill Lars-Olof Johansson är ordförande i EWK-sällskapet och EWK:s dotter, Margareta van den Bosch.

När muséets chef Susanna Janfalk hälsat välkommen tog Stefan Löfgren från Bygdegårdarnas Riksförbund över för att leda ett samtal om kulturens betydelse för demokrati, yttrandefrihet och delaktighet? Det blev en engagerad, kul och delvis uppsluppen diskussion om allt från ABBA till EPA-traktorer och bullar.

I panelen fanns Åsa Kratz, ordförande nämnden för kultur, utbildning och friluftsnämnd i Region Sörmland; Olof Jonmyren, politisk redaktör Sörmlands Media; Ulla Johanson, ordförande Södermanlands bygdegårdsdistrikt; och Jennie Fornedal, konsulent Södermanlands Hembygdsförbund.

Åsa Kratz menade att det har tjatats om ”att nu dör föreningslivet” varje år sedan 1945. Det som är nytt är att diskussionen om kultur leds ofta in på stickspår – ”whataboutism” som handlar om att möta fakta och argument med en ohämmad annan världsbild.

– Diskussionen spårar snabbt ur och blir ett slagfält. Ingen lyssnar och alla anklagar varandra för hyckleri, menade Åsa.

Jennie Fornedal slog ett slag för handfast vardagspraktisk demokrati som inkluderar många. Utmaning att få fler att vilja engagera sig då de flesta inte vill sitta i en styrelse men gärna gör saker som intresserar dem.

– När det gäller kultur får man ej skjuta över huvudet på folk. Det är viktigt att vara där människor är, menade Jennie.

Ulla Johanson tog upp att bullbak och EPA-traktorer är kultur som många hoppar över. Ulla menade också att en förutsättning för demokrati och yttrande frihet är att samtala och lyssna på varandra.

– Samverka mer med andra så blir allt lättare och roligare. I bygdegårdsdistriktet och hembygdsdistriktet brukar vi ta på oss våra Pippi Långstrumpflätor och göra tvärtemot vad alla andra gör. På så sätt hittar vi oväntade sätt att tillsammans möta framtidens utmaningar. Vi tror att vår samverkan stärker demokratin, yttrandefriheten och ökar glädjen eftersom vi blir fler som kämpar tillsammans.

Olof Jonmyren påpekade vikten av att hitta fötterna i en ny tid. Kommunikationen har förändrats, då färre vågar stå fast vid sin åsikt och värdegrund. Samhället behöver mer positivism. Framtiden behöver inte vara dystopisk och gamla slutsatser behöver inte vara aktuella.

– Ta vara på de ungas intressen och häng med i de nya kommunikationskanalerna, uppmanade Olof som beklagade att media inte längre har resurser att ha återkommande satirteckningar i tidningarna.

MARGARETA (EWK:s dotter) fick sista ordet och bad alla komma ihåg att satir ska finnas i vardagen. Inte bara på museum.

Text och foto: Peter Sandberg

Vässa pennan Sörmlands museum

Om utställningen

I utställningen visas verk av satirtecknarna EWK (Ewert Karlsson), Max Gustafson, Sara Granér, Magnus Bard och Marja Nyberg.

Vässa pennan är en vandringsutställning från Bygdegårdarnas Riksförbund, med stöd av Landsbygdslotten, Kulturrådet och LRF samt i samarbete med EWK-sällskapet, Arbetets Museum, EWK-museet/Centrum för politisk illustrationskonst, Galago och Studieförbundet Vuxenskolan.

Utställningen pågår 4 till 25 september.

Utställningen är ett samarbete mellan Bygdegårdsdistriktet, Hembygdsrörelsen och Studieförbundet Vuxenskolan i Södremanland.

Läs mer om vandringsutställningen Vässa pennan