Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Bygdegårdarna gör unik kultursatsning

Bygdegårdarna gör unik kultursatsning

Bygdegårdarnas Riksförbund kommer att rekrytera ett tjugotal yrkesverksamma kulturutövare runt om i hela landet. Det blir en Kulturbygdsturné med fokus på landsbygder.

– Något i den här skalan har aldrig gjorts tidigare, att vi anställer så många artister, musiker, dansare, skådespelare, författare, konstnärer och andra kulturutövare är väldigt roligt och spännande. Nu kan vi på allvar säga att vi gör ett grundligt arbete för att uppfylla de kulturpolitiska målen om tillgänglighet och kvalitet, säger Per Lodenius, förbundsordförande Bygdegårdarnas Riksförbund.

Satsningen stärker den kulturella infrastrukturen, skapar arbetstillfällen och sprider kultur till hela landet. Förutom att ta del av kulturupplevelser som publik kommer även workshops hållas inom de olika områden där deltagarna får prova på och utveckla sina egna skapande förmågor.

Det är återstartsmedel från Statens kulturråd som möjliggör att satsningen kan genomföras. Bygdegårdarnas Riksförbund är med sina tio miljoner kronor den aktör bland de ideella föreningarna som har fått överlägset mest pengar. Kulturutövarna kommer att anställas på deltid ute i Bygdegårdarnas Riksförbunds distrikt och där turnera på olika bygdegårdar som inte behöver betala något gage.

– På det här sättet kan vi fortsätta vårt arbete att lyfta fram bygdegårdsrörelsen som en hörnpelare i svenskt kulturliv, säger Stefan Löfgren, verksamhetsutvecklare för konst och kultur på Bygdegårdarnas Riksförbund.

Arbetet med Kulturbygdsturnén drar i gång omedelbart. Efter sommaren ska kulturutövarna vara rekryterade och redo att påbörja sitt samarbete med bygdegårdsdistrikten för att tillsammans skapa runt 500 kulturupplevelser i hela landet.

– Vi hoppas att 30 000 personer genom detta projekt kommer att uppleva en konstupplevelse av hög kvalitet som väcker än mer intresse för konsten och kulturen! avslutar Stefan Löfgren.

Läs mer om projektet

Om återstartsbidraget

Kulturrådet har beviljat bidrag till 1 203 aktörer inom kulturområdet för att stötta återhämtningen efter pandemin. 2013 ansökningar kom i till Kulturrådet, som utlyste bidraget i februari/mars. Totalt betalas 663 miljoner kronor ut. Drygt hälften av ansökningarna har beviljats. Totalt uppgick de ansökta medlen till 1 530 miljoner kronor.