Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Beviljade stöd från stödpaketet till kulturen

Beviljade stöd från stödpaketet till kulturen

31 medlemsföreningar har tillsammans beviljats nästan en miljon kronor från krisstödet som fördelats av Kulturrådet. Totalt hade Kulturrådet 400 miljoner att fördela för inställda evenemang. Vi gläder oss med de föreningar som har fått stöd (se listan över bygdegårdsföreningar som beviljats stöd nedan).

Läs mer om besluten på Kulturrådets hemsida:

www.kulturradet.se/nyheter/2020/Kulturradets-tredje-beslut-om-installda-evenemang-i-det-nya-krisstodet

Läs mer om vårt arbete runt coronapandemin