Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Beviljade stöd för särskilda behov i kulturen

Beviljade stöd för särskilda behov i kulturen

Sju medlemsföreningar har tillsammans beviljats 270 000 kronor från krisstödet för särskilda behov som fördelats av Kulturrådet. Totalt hade Kulturrådet 440 miljoner att fördela. Vi gläder oss med de föreningar som har fått stöd (se listan över bygdegårdsföreningar som beviljats stöd nedan).

Läs mer om besluten på Kulturrådets hemsida:

www.kulturradet.se/nyheter/2020/1465-kulturaktorer-far-krisstod-for-sarskilda-behov/

Läs mer om vårt arbete runt coronapandemin