Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Beslut om riktat krisstöd från Bygdegårdarnas Riksförbund

Beslut om riktat krisstöd från Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund har av Boverket beviljats 27 896 000 kronor att fördela i riktat krisstöd med anledning av coronapandemin till våra bygdegårdsföreningar. Alla föreningar som i ansökan till riksförbundet uppvisat en förlust jämfört med ett normalår samt angivit att de är i behov av stöd får stödpengar. Stödet baseras på hur stor förlust var och en har gjort med en garanterad lägstanivå på 5 000 kr i stödsumma. 104 föreningar kvalificerar sig för att få lägstanivån, resterande föreningar får 42,37 procent av sin förlust. Utbetalning av stödet kommer ske under januari månad.

Läs mer om det riktade krisstödet