Bakgrundsbild
  • Hem
  • Nyheter
  • Äntligen riktade pengar till bygdegårdar!

Äntligen riktade pengar till bygdegårdar!

Idag presenterade regeringen ett riktat stöd till allmänna samlingslokaler i och med coronapandemins konsekvenser. I extraändringsbudgeten för 2020 satsas 75 miljoner kronor och i budgeten för 2021 kommer ytterligare 50 miljoner kronor i coronastöd till de viktiga lokala mötesplatserna.

Bygdegårdarnas Riksförbund är glada att regeringen äntligen kommer med riktade stödpengar. Vårens intensiva påverkansarbete ger nu konkret resultat som kommer nå ut till våra lokala föreningar. Tidigare stöd för kulturarrangörer och omställningsstödet har inte varit anpassat utifrån vår verksamhet och har därför bara nått ett fåtal föreningar.

Exakt hur stödet kommer administreras är inte klart, men ansvarig myndighet kommer vara Boverket. Bygdegårdarnas Riksförbund har meddelat att vi gärna deltar i planeringen för hur pengarna når ut lokalt på bästa sätt. För det krävs ett enkelt förfarande, utan komplicerade ansökningshandlingar. Behovet av stöd är stort bland våra föreningar. Genom den enkät som föreningar kunnat svara på under våren och sommaren vet vi att cirka 95 miljoner kronor i intäkter har gått förlorade på grund av nedstängningen som skedde i mars med anledning av pandemin. Vi behöver nu snabbt hitta sätt att få igång de lokala verksamheterna och därmed stötta bygdegårdarnas viktiga verksamhet för demokrati, kultur och landsbygdsutveckling.

Vi vet att bygdegårdarna ser fram emot att kunna hålla lokalerna öppna för övriga föreningslivet och kultursektorn som så sakteliga börjar komma igång igen.

I beslutet meddelas också att det ordinarie boverksstödet till allmänna samlingslokaler på 52 miljoner kronor inte sänks. Tidigare var en planerad sänkning på 20 miljoner aviserad, men lyckligtvis har regeringen hörsammat oss vad gäller dessa viktiga pengar för investeringar, tillgänglighetsanpassningar och ungdomsverksamhet.

Läs hela pressmeddelandet från Kulturdepartementet

Läs om Bygdegårdarnas Riksförbunds påverkansarbete